2016. május 17., kedd

Megjelent az Új Exodus Magazin!

"Pünkösd van. A szent kenet a Bibliában a Szent Szellem jelképe, akinek eljöveteléről pünkösdkor a keresztény világ megemlékezik. Mózes szavaiból megtudjuk, hogy a kenet, vagyis a Szent Szellem, először is drága, nagy értékű: sokba kerül.
Másodszor: a Szentélyt, annak minden eszközét az tette szentté, hogy bekenték ezzel a kenettel. Minden, ami e tárgyakhoz ér, abban a pillanatban szentnek minősül - de nem a tárgyak szentelik meg, hanem a kenet. A Szellem igazi kenete tehát szentté tesz, azaz elkülönít a világtól, a hétköznapitól, a nyilvánostól, a profántól, és Isten magántulajdonává tesz - visszavonhatatlanul.
Harmadszor: a kenet az emberi-testi törekvésekre nem használható, azokat nem támogatja. Kizárólag Isten szent céljait segíti természetfölötti erejével.
Végezetül: nem szabad a kenethez hasonlót csinálni. Azaz nem helyénvaló emberi, pszichikai módon utánozni a Szent Szellem jelenlétét, erejét, gyümölcseit és ajándékait; mert az ilyen keveredés elveszi az emberek kedvét az igazitól is.

E gondolatokkal bocsátjuk útjára idei pünkösdi számunkat, minden kedves Olvasónknak kellemes ünnepi elmélkedéseket kívánva a Szent Szellemben.
Új Exodus Szerkesztősége

23 Te pedig végy drága fûszereket, híg mirhát ötszáz [siklusért], jóillatú fahéjat fél ennyit, kétszáz ötvenért, és illatos kalmust is kétszáz ötvenért.
24 Kásiát pedig ötszázért, a szent siklus szerint, és egy hin faolajt.
25 És csinálj abból szent kenetnek olaját, elegyített kenetet, a kenetkészítõk mestersége szerint. Legyen az szent kenõ olaj.
26 És kend meg azzal a gyülekezet sátorát és a bizonyság ládáját.
27 Az asztalt is és annak minden edényét, a gyertyatartót és annak edényeit, és a füstölõ oltárt.
28 Az egészen égõáldozatnak oltárát is, és annak minden edényit, a mosdómedenczét és annak lábát.
29 Így szenteld meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek: Valami illeti azokat, szent legyen.
30 Kend fel Áront is és az õ fiait is; így szenteld fel õket papjaimmá.
31 Az Izráel fiainak pedig így szólj: Szent kenetnek olaja legyen ez nékem, a ti nemzetségeiteknél [is.]
32 Ember testét azzal meg ne kenjék, se ahhoz hasonlót, annak mértékei szerint ne csináljatok: szent az; szent legyen elõttetek [is.]
33 Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék az õ népe közül.
2.Mózes 30:23-33.