2016. május 10., kedd

Részlet Jonathan Cahn - A Semita rejtélye c. könyvéből

Az Új Exodus magazin legutóbbi számában Ruff Tibor elemzi Jonathan Cahn - A Semita rejtélye c. könyvet. Egy részlet a könyvből:

"Ézsaiás 9:10. Téglák omlottak le, és mi faragott kõbõl építünk; fügefák vágattak ki, és mi czédrusokat ültetünk helyökre!

A HARMADIK ELŐJEL: A LEOMLOTT TÉGLÁK
„A téglák leomlottak…”
A leomlott téglák jele: A figyelmeztetés és ítélet első lépését a romba dőlő és összeomló épületek jelzik. Ez, és a helyükön maradó romhalmaz lesz a veszedelem legkézzelfoghatóbb és legkonkrétabb képe.
Ókori megjelenés: A Kr. e. 732-ben történtek legkézzelfoghatóbb jelei az asszírok által lerombolt épületek romhalmazai voltak.
Újbóli megjelenés: 9/11 legkézzelfoghatóbb jele a két összeomló torony és a helyüket elfoglaló romhalmaz volt.

A NEGYEDIK ELŐJEL: A TORONY
„De mi újraépítjük…”
A Torony jele: Az ítélet alatt álló nép visszatér a pusztítás helyszínére, és megesküszik, hogy újjáépíti a leomlott épületeket, ezúttal azonban nagyobbra, magasabbra és erősebbre, mint korábban. Az újjáépítés a nemzet dacos újjáéledési próbálkozásának jelképévé válik. A Szentírás legősibb fordítása szerint egy magasba törő torony formáját ölti majd.
Ókori megjelenés: Az asszír támadást követően Izrael népe megesküdött, hogy újjáépíti a leomlott épületeket, méghozzá nagyobbra, jobbra és erősebbre, mint azelőtt. A romhalmazokból falak, házak és tornyok emelkedtek ki.
Újbóli megjelenés: 9/11-et követően Amerika újjáépítési kampányba fogott. A pusztítás helyén tornyot kezdtek emelni. Az így keletkező épület lett a dacos ellenszegülés leghatalmasabb tárgya, amit valaha emeltek amerikai földön.

AZ ÖTÖDIK ELŐJEL: A GAZIT KŐ
„…faragott kövekből újraépítjük…”
A Gazit kő jele: A támadás után az emberek hatalmas kőtömböt vájnak ki a hegyi kőzetből. Ezt a pusztítás helyszínére szállítják, ahol leomlottak a téglák, és ott teszik a helyére. A kő lesz dacos esküjük első megtestesülése.
Ókori megjelenés: Izrael népe megesküdött az újjáépítésre, nem agyagtéglákból, mint amilyenek leomlottak, hanem „faragott kőből” – héberül gazit –, ami hegyi kőzetből kivájt hatalmas szögletes kőtömböt jelent. Felmennek a hegyekbe, az ország alapkőzetéből kivésik a hatalmas köveket, majd odaszállítják azokat a pusztítás helyszínére, ahol megesküsznek rá, hogy újjáépítik és erősebben kerülnek ki belőle, mint valaha.
Újbóli megjelenés: 2004. július 4-én felbukkant az ötödik előjel Amerika földjén. Egy Gazit kő volt, amelyet New York állam hegyeiből véstek ki, odaszállították New York városába, leengedték a Ground Zero alapjára. Ünnepélyesen felavatták, és a szertartás során amerikai vezetők kinyilvánították a nemzet dacának esküjét.

A HATODIK ELŐJEL: A SZIKOMORFA
„Szikomorfákat vágtak ki…”
A Szikomorfa jele: A támadás nemcsak az épületek leomlását eredményezi, hanem a fák, méghozzá egy bizonyos fajta fa, a szikomorfa pusztulását is, ami a nemzeti ítélet jele.
Ókori megjelenés: Az ókori Izraelben úgy jelent meg, hogy szikomorfák pusztultak el a támadás során.
Újbóli megjelenés: Szeptember 11-én megjelent a hatodik előjel Amerika földjén, amikor a leomló torony kidöntött egy fát - egy platán vagy szikomorfát, a nemzeti ítélet ókori jelét – a Ground Zero sarkánál.

A HETEDIK ELŐJEL: AZ EREZFA
„De mi cédrusokat ültetünk a helyükre.”
Az Erezfa jele: A csapást követően a nép megfogadja, hogy másik fát ültet pontosan ugyanoda, ahol a szikomorfák elpusztultak. A második fa nem szikomorfa, hanem egy erősebb fajta. A mi fordításunkban cédrus szerepel a héber erez megfelelőjeként – egy toboztermő, örökzöld –, ami jelképezi lázadásukba vetett magabiztos reményüket. Ókori megjelenés: Izrael népe erezfákat ültetett a kivágott szikomorfák helyére, ellenszegülésük újabb jeleként, megmutatva eltökéltségüket is, hogy erősebbek lesznek, mint valaha.
Újbóli megjelenés: Két évvel a csapás után megjelent a hetedik előjel is Amerikában. A Ground Zero sarkánál bukkant fel, egy fa formájában. Ez a fa került a kidöntött platán helyére, ugyanoda ültették. De nem szikomorfa volt, hanem egy héber Erezfa, akárcsak az ókori Izraelben. Az emberek köré gyűltek, ünnepélyesen felavatták, és nevet is adtak neki: a Reménység Fája.

A NYOLCADIK ELŐJEL: A KIJELENTÉS
A kijelentés jele: A nemzet egyik vezetője kimondja az Ézsaiás 9:10 esküjét. Az eskü nyilvános bejelentésként hangzik el, jelezve a nemzet Isten elleni dacolását. Az eskü kimondásával a vezető ítéletet hirdet ki az országra.
Ókori megjelenés: Az esküt Izrael egy vagy több vezetője mondta ki, hiszen csak egy vezető szólhat a nép nevében és határozhatja meg a nemzet irányvonalát. Az eskü, amelyet buzdító beszédnek szántak, ítéletet hirdetett és előkészítette a színteret a pusztítás számára.
Újbóli megjelenés: 9/11 harmadik évfordulóján egy híres amerikai vezető egy kongresszusi pártgyűlésen szólalt fel, és a dacos ellenszegülés ősi esküje jött ki a száján. Tudtán kívül ítéletet mondott ki Amerikára. Sőt, egész beszédét a pusztítás ősi esküje köré építette fel."