2016. május 27., péntek

Zsoltárok Könyve 24.

1. Dávidtól zsoltár.
Az Örökkévalóé a föld és teljessége, a világ és a benne – lakók.
2. Mert ő tengerek mellé alapította és folyamok mellé szilárdította meg.
3. Ki mehet fel az Örökkévaló
hegyére, és ki állhat meg az ő szent helyén?
4. A tiszta kezű és tisztúlt szívű, a ki hamisságra nem adta rá lelkét és nem esküdött csalás végett.
5. Áldást nyer majd az Örökkévalótól és igazságot üdvössége Istenétől.
6. Ez a hozzáfordúlóknak nemzedéke: az arczodat keresők Jákób. Széla.
7. Emeljétek, ti kapúk, fejeteket és emelkedjetek, ti ősrégi ajtók, hogy bevonuljon a dicsőség királya!
8. Ki az, a dicsőség királya? Az Örökkévaló hatalmas és hős; az Örökkévaló a harcznak hőse.
9. Emeljétek, ti kapúk, fejeiteket, emeljétek ti ősrégi ajtók, hogy bevonuljon a dicsőség királya!
10. Kicsoda az, a dicsőség királya? Az Örökkévaló, a seregek ura, ő a dicsőség királya! Széla.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)