2016. május 11., szerda

J. Lee Grady - Tisztítsátok meg a kutakat (Charisma Magazine)

Februárban szolgálatvezetők egy csoportjának beszéltem, akik egy meghatározott céllal gyűltek össze Dél-Karolinában. Éhesek voltak Isten erejének új mozgására de azzal is tisztában voltak, hogy nem elég hatékonyak emberek elérésében Krisztus számára. A legtöbbjük kis gyülekezetei egyre inkább beszürkülni látszottak. Azt mondtam ezeknek az embereknek, két lehetőségük van: változni vagy meghalni.

Felhasználva egy részt Izsák történetéből arra emlékeztettem őket, hogy a szolgálatunkat sohasem építhetjük úgy, hogy csak egy generációra gondolunk. Isten úgy határozza meg magát mint Ábrahám, Izsák és Jákob Istene (II.Móz.3.6.) Azt akarja, hogy munkája generációról generációra fejlődjön. És azt várja tőlünk, hogy nyitottak legyünk a változásra.

Ábrahám halála után Izsák elment Gérár földjére mivel éhség sújtotta a vidéket. Az I Móz. 26:18. azt mondja: "És ismét megásá Izsák a kútakat, a melyeket ástak vala az ő atyjának Ábrahámnak idejében, de a melyeket Ábrahám holta után behánytak vala a Filiszteusok."

Isten akarata, hogy megássuk az áldások szellemi kútjait de nem azt akarja, hogy az áldások egy generációra korlátozódjanak. Az ellenség szereti betömni a kútjainkat mindenféle szeméttel- vallásossággal, tradícióval,törvénykezéssel, felekezeti politikával. Tisztán kell tartanunk a kútjainkat.

Izsák felújította az atyja kútjait ezért azok áldások lehettek az ő generációja számára is. Ugyanilyen módon, akarnunk kell újratervezni a szolgálatunkat, ahogy az új generáció inni akar abból amit adunk. Nem arról beszélek, hogy változtassunk üzenetünk lényegén vagy kompromisszumokat kössünk a kinézetünkben, múló divathóbortok szerint. De nem fogjuk eredményesen elérni Izsák generációját egy állott, idejétmúlt megjelenéssel.

Teljes megújulásra van szükségünk. Itt van néhány terület, ahol szükség lehet felújításra, újratervezésre és megtisztításra:

1. Valódi, eredeti szellemiség. Megcsömörlöttünk az átverésektől a pünkösdi-karizmatikus mozgalomban. Fényes ruhájú, belőtt frizurájú prédikátorokat ünnepeltünk. Úgy éreztük rendben van, hogy embereket lökjünk a padlóra a színpad előtti szolgálatkor. De a fiatalok ma émelyegnek a hamisságtól és színleléstől. Nem kell furcsa dolgokat tennünk, hogy szuper-szellemiek legyünk.

2. Zenei stílus. Ha fiatalokat akarunk elérni frissítenünk kell a zenéinket. Nem építhetjük önző módon a dicséret szolgálatát 1972-es stílusra. És emlékezzünk, lehetséges felújítani az egyház nagy himnuszait új hangszereléssel, anélkül, hogy elvesztenénk azokat.

3. Öltözködés. A fiatalok kívülállónak érzik magukat ha mindenki úgy néz ki mint egy temetésen. Sok fiatal nem engedheti meg magának, hogy vegyen egy sötét öltönyt és fiatal hölgyek nem szeretnének tollakkal díszített kalapot, fehér kesztyűket vagy bokáig érő szoknyát hordani. Semmi nem fogja gyorsabban elzárni a kútjaidat mint a tegnap vallásos öltözete.

4. Vezetői csoport. Az egyszemélyes show volt a megszokott az egyházban a nyolcvanas években. Ez a rendszer nem működött és nem volt bibliai. A fiatalok ma együttműködést és kapcsolatokat szeretnének. Az Új Szövetésgben Pálnak egy több generációs, több etnikumú csoportja volt nőkkel és férfiakkal. Nézd meg a Róm.16:1-16-ot. Nekünk is ilyen kellene.

5. Szoros kapcsolatokon nyugvó tanítványság. Az elmúlt időszakban a keresztények szemlélőkké váltak, akik szellemi életüket nagy alkalmak látogatásaira alapozták. De a fiatalok nem akarnak tanulni valakitől aki egy nagy limuzinnal érkezik a gyülekezetbe, egy trónon ül a színpadon, egy szószék mögül prédikál aztán eltűnik. Igazi kapcsolatot akarnak egy valóságos szellemi apával (vagy anyával) aki időt szán az együttlétre.

6. Technológia. Nem mehetsz el egy idegen országba misszionáriusnak anélkül, hogy megtanulnád a nyelvüket. Mégis ma sok gyülekezet úgy próbálja elérni a fiatalokat , hogy nem ismeri a digitális médiát. Isten akarta , hogy használjuk a kommunikáció minden modern formáját az igazság hirdetéséhez.

Ne ragadjunk le valami régi helyen. A Szent Szellem a legjobb szerszámokat ajánlja betemetett kutak kiásásához. Legyünk nyitottak az új dolgokra amiket Isten tesz az utolsó időkben.

Fordította: Korányi Tamás Jr.
Forrás: Charisma Magazine, 2010.