2016. május 5., csütörtök

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Természetfölötti jóakarat 13.

A kedvesség képmása

Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét [nehéz fegyverzetét], hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
Mert nem vér és test ellen [fizikai ellenfelekkel szemben] van nékünk tusakodásunk, hanem a [szellemi] fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a [természetfeletti] magasságban vannak.

Efezus 6:11-12

Lester Sumrall szerint a hívőknek harcosként kell az életüket végigjárni. Én gyakran használom az agresszíven szót. De gyakorlatilag mindketten ugyanazt mondjuk: nekünk, hívőknek, magabiztosnak és határozottnak kell lennünk, nem félhetünk vagy bizonytalanodhatunk el. (II Timóteus 1:7). Tudnunk kell, kik vagyunk Jézus Krisztusban, legyünk teljesen biztosak abban, hogy jogosan tesszük azt, amit teszünk.

Persze nem arról beszélek, hogy ne megfelelő attitűddel közelítsük meg a dolgokat. Nem azt mondom, hogy folyton nyomuljunk, basáskodjunk mások fölött. Mindig azt tanítom, legyünk alázatosak, szelídek, engedjük, hogy az Úr nyisson meg ajtókat előttünk, Ő készítse el az utunkat. Nem arról beszélek, hogyan bánjunk az emberekkel, főleg azokkal, akik más véleményen vannak, mint mi. Arról beszélek, hogyan lépjünk fel a gonosz szellemi erőkkel szemben, akik támadnak és zaklatnak minket. Arról beszélek, hogy úgy viselkedjünk a világban, ahogy a Biblia mondja, mintha szellemi birodalomban lennénk.

Ne felejtsük el, hogy nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok ellen. Ha az emberek nem megfelelően állnak hozzád, lehet, hogy nem Isten által neked adott kegyelemben és jóságban jársz. Lehet, hogy azért van, mert lemondtál arról a pozícióról, ami Isten gyermekeként téged megillet. Lehet, hogy azért van, mert meghajolsz a démoni erők előtt, jogot és hatalmat adva nekik ahhoz, hogy megfélemlítsenek és elbátortalanítsanak.

Fordította: Berényi Irén