2011. május 19., csütörtök

L.Sumrall: Legyen meg a Te akaratod! 4.

Isten megsegít

Bármilyen fontos is meghozni azt a szilárd akarati döntést, melyről ebben a fejezetben írtam, valamit nem szabad elfelejtened: ezt az elkötelezettséget csak Isten segítségével tarthatod meg. Korábban már idéztem Jézus szavait a János evangélium 15. fejezetéből, amikor arról szólt, hogy kizárólag Őbenne maradva teremhetünk szellemi gyümölcsöket. Ő a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők - életünket a Szőlőtőből nyerjük.

A Megváltó ott áll melletted, rád várakozva, s ég a vágytól, hogy segítsen neked fogadalmad megtartásában. A következő kijelentést keresztényekről mondta: "Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem." (Jel 3:20) Ha segítséget vársz az Úrtól, csak kérned kell Tőle. Nem fogja rád tukmálni, de ha igényled a segítségét, biztos lehetsz benne: nem fog cserbenhagyni.

Amikor Józsué Izrael vezetőjeként megkezdte szolgálatát, Isten a következő parancsot és ígéretet adta neki: "El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-e meg néked: légy bátor és erős? Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz!" (Józs 1:8-9)

Isten ígérete - hogy állandóan Józsuéval lesz - rád ugyanúgy vonatkozik. Pál apostol világosan megmondta, honnan merített erőt keresztény életéhez: "Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít." (Fil 4:13) A kolossebelieknek pedig így írt: "Amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely énbennem hatalmasan munkálkodik." (Kol 1:29) A Róma levélben, miután elmondta, hogyan érzékeli még mindig a bűn törvényének működését az életében, felkiáltott: "Ó én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?" "Hálát adok Istennek - hangzik a válasz - a mi Urunk Jézus Krisztus által!" (Róm 7:24-25)

Tiéd a felelősség, hogy akaratodat Istennek való engedelmességre szánd oda. Ám ha meghozod a döntést, Ő megerősít és vezet ennek megtartásában. S miután döntöttél, készen kell állnod naponta megújítani a gondolkodásodat - ez a következő lépés a kényszeres vágyak legyőzéséhez.