2011. május 16., hétfő

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Mi a hit? 11.

Ha valakivel beszélgetsz az ő szellemi állapotáról, és azt mondja: reméli, hogy megtér, akkor azt feleld erre, amit a Biblia. Mondd el neki, hogy az Efézus 2,8-ban az áll: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által.” Mondd el neki, amit Jézus mondott: „Azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem.” És amit Pál mondott a Róma 10,13-ban: „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr ne­vét, megtartatik [üdvösségre jut]”. Mondd azt, amit Pál a Róma 10,9-10-ben mondott: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hi­szed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” Ösztönözd ar­ra, hogy már abban a pillanatban cselekedjen Isten Igéje alapján.

Úgy tűnik, mindig ugyanabban a kőiben botlunk el, ha gyógyulásról, Szent Szellemmel való betöltekezésről vagy hasonló imakérésekről van szó. Re­ménykedünk, hogy az Úr meghallgatta az imánkat, reménykedünk a gyógyulá­sunkban, reméljük, hogy betölt a Szent Szellem. „Hiszem, hogy egyszer majd megkapom.” Remélünk és remélünk. S bár ezt te hitnek nevezed, de csak re­ménység, mert a jövőre szól.

Figyeljétek meg, amit az írás mond: „A hit hallásból van” - így, jelen időben. Ha nem most van, akkor ez nem hit. A hit jelen idő, a remény jövő idő. Tedd hát a megfelelő időbe, tedd át jelenbe! Néhány ember azt hiszi, hogy Isten majd tesz valamit, de a hit azt állítja, hogy már megtette, és most is cselekszik.

Hányan mondják: „Hagin testvér, nem értem, miért nem gyógyultam meg. Úgy tudom, Isten megígérte, hogy meggyógyít.” De Isten egyáltalán nem ígér­te meg, hogy meggyógyít! Erre sokan kérdezik: „Hát nem mondja Isten Igéje, hogy 'Ő vette magára a mi betegségünket és Ő hordozta el e mi erőtlenségün­ket.' Ez nem ígéret?” Nem, ez nem ígéret. Ez egy állítás, amely elmond ne­künk egy olyan eseményt, amely már megtörtént. 1 Péter 2,24: „Aki a mi bű­neinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.” Ez tehát nem a gyó­gyulás ígérete? NEM! Ez az ige nem ígér neked gyógyulást, mindössze el­mondja azt, ami már a tiéd. Megértettem, hogyha rá tudom venni az embere­ket, hogy hagyjanak fel a reménykedéssel és a gyógyulás keresésével, és kezdjenek hinni, ők azonnal meggyógyulnak.