2011. május 6., péntek

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Mi a hit? 3.

Emlékszem, egy más alkalommal az Istentisztelet végén egy hölgy megszólí­tott:

- Hagin testvér, szeretném, ha megegyeznél velem. Hallottam, hogy használ­tad az üzenetben a Máté 18,19-et, ahol Jézus azt mondja: „Ha ketten közületek egy akaraton lesznek [megegyeznek] a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.”

- Rendben van, testvérnő - feleltem -, mit akarsz, miben egyezzem meg ve­led?

- El kell mondanom? - kérdezte.

- Természetesen. Nem egyezhetem meg olyan dologban, amiről semmit sem tudok. Hogyan lehet úgy megegyezni, hogy nem is tudod, miben egyezel meg?

- Ez egy anyagi kérés - mondta ő.

- Rendben van. Mennyi?

- A férjemnek van állása, dolgozik, sok pénzt keres, de olyan helyzetbe jutott, hogy 30 napon belül plusz 100 dollárt kell fizetnünk, és egyszerűen nem tu­dom, hogy ezt honnan fogjuk megkapni, de biztos vagyok benne, hogy Isten tud segíteni és megmutatja.

- Valóban tud segíteni - feleltem. - Akkor azt kéred, hogy abban egyezzek meg veled, hogy 30 napon belül legyen 100 dollárod?

- Igen - válaszolta.

- Rendben van, akkor most imádkozni fogok, és te hallgatod, és egyetértesz vele. Mert ha ketten egyszerre imádkozunk, akkor te is egy irányba mehetsz és én is a másikba. Szellemben kell megegyeznünk. Így tehát imádkoztam és em­lékeztettem az Atyát, hogy itt vagyunk ketten, testvérem és én, a földön, és Te azt mondtad, ha ketten közületek megegyeznek a földön - és mi megegyezünk efelől a 100 dollár felől, amire a hölgynek 30 napon belül szüksége van -, ak­kor Te ezt megadod. Köszönjük, Ámen.

- Rendben van, testvérnő? Megvan? - kérdeztem.

Abban a pillanatban (nem akarom kigúnyolni, ezek egyszerűen a tények), sírni kezdett és fölkiáltott:

·- Hagin testvér, igazán remélem, hogy megvan, igazán remélem! Azt válaszoltam:

- Nincs meg, egyáltalán nincs meg, mert nem voltunk egységben. Te remény­kedsz, én hiszek. Ez egyáltalán nem megegyezés.

Ha jól figyelünk, rájöhetünk, hogy a dolgaink egyáltalán nem Isten hibájából mennek rosszul, mert Isten soha nem vall kudarcot. Ha valami nem megy, nem Jézusban van a hiba. Isten nem változik meg, és tudod jól, hogy az ima sem változtatja meg Őt. Ó ugyanaz, mielőtt te imádkozol, miközben imádkozol és miután imádkozol. Az ima nem változtatja meg Istent. Az ima dolgokat változ­tat meg, de nem Istent. Ő mindig ugyanaz.