2011. május 5., csütörtök

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Mi a hit? 2.

Emlékszem, egy sátoros összejövetelt vezettem Texasban néhány évvel eze­lőtt. Vasárnap este kezdtünk. Evangélizáló üzenetet prédikáltam, a második es­tén pedig a hitről beszéltem, majd kedd este következett az első gyógyító szol­gálatunk. Mindig ugyanazon a módon vezettem az embereket, hogy fogadják el a gyógyulást vagy a Szent Szellemet. Prédikáltam a kézrátételről, azután pedig hívtuk az elveszetteket, majd a kezünket a betegekre helyeztük, hogy gyó­gyuljanak meg, és a hívőkre, hogy vegyék a Szent Szellemet. Az első ember a sorban azért jött, hogy vegyen Szent Szellemet. Megkérdez­tem:

- Betöltekezel-e Szent Szellemmel, amikor rád teszem a kezem és imádko­zom?

- Hagin testvér, nagyon remélem, hogy így lesz. Remélem. Azt mondtam:

- Ezek szerint tehát nem. - Ez nagyon feldühítette. Segíteni akartam neki, nem felingerelni, ezért azonnal folytattam: - Reménység által Istentől nem kaphatsz semmit, csak hit által.

Azt felelte:

- Nem tudom, hogy megkapom-e vagy sem, így inkább nem mondom azt, hogy megkapom.

- Nézd - mondtam -, ha én felajánlanék neked egy egydolláros csekket, va­jon mondanád-e: „Nem tudom, hogy elvehetem-e vagy sem.”

- Nem, egyáltalán nem mondanám - válaszolt.

- Nos, Isten egy ajándékot ajánl fel neked, amelyet éppen olyan könnyen el lehet fogadni, mint az egydolláros csekket.

- Ó, igen - szólt -, már elég hosszú ideje, 13 éve keresem a Szent Szellem-keresztséget és még mindig nem kaptam meg, és nem tudom, hogy most meg­kapom-e vagy sem.

Eléggé feldúlt volt, ezért átöleltem, megcsókoltam az arcát, és azt mondtam:

- Testvérem, én azért vagyok itt, hogy segítsek neked, de ilyen feltételek mel­lett addig tarthatnám a kezem a fejeden, amíg minden hajszálad kihull és még akkor sem kapnál semmit. Így hát azt ajánlom, hogy menj vissza, ülj le az első
sorba, nézz és hallgass, figyeld, hogy mi folyik, és meg fogod látni a különbsé­
get a kételkedés és a hit, a hit és a reménység között.

Imádkoztunk néhány emberrel gyógyulásért, amikor egy fiatal hölgy követke­zett, aki venni akarta a Szent Szellemet. Megkérdeztem:

- Keresztény vagy?

- Igen - mondta -, tagja vagyok egy gyülekezetnek.

- Érted ugye, hogy lehetsz te akármelyik gyülekezet tagja, de ettől még nem biztos, hogy keresztény vagy. Nem az a lényeg, hogy valaki gyülekezeti tag-e, hanem az, hogy újjászületett-e?

- Igen - felelte -, tudom és újjászülettem.

- Ez nagyszerű - mondtam -, akkor ne engedd, hogy az ördög beszéljen belő­led. Hiszel a Szent Szellemben? - Tudtam, hogy az ő felekezetének tagjai nem mind hisznek ebben, mert én is közülük jöttem. - Hiszel a Szent Szellem keresztségben és a nyelveken szólásban?

- Természetesen igen, ez benne van a Bibliában, az Igében.

- Veszed-e a Szent Szellemet most, amikor a fejedre teszem a kezem és imádkozom?

Ő így felelt:

- Biztosan veszem. Tudja - és a Bibliáját a kezében tartotta -, itt ültem ma este, és minden Igét követtem a Bibliából, amelyet prédikált, és mind benne volt az Igében. így természetesen elfogadom.

Láttam, hogy ez a nő készen áll, működik a hite, így tehát kinyújtottam a jobb kezemet, hogy a homlokára tegyem, és mielőtt hozzáértem volna, mind a két kezét fölemelte, és elkezdett nyelveket szólni. Azt mondtam az előbbi idősebb úriembernek:

- Nos, láthatja a különbséget a reménykedés, hogy „megkapom majd” a Szent Szellemet és a valóságos hit között.

- Igen - válaszolta -, azt hiszem, hogy látom.

Következő péntek este újra visszajött, és ő volt újból az első a sorban.

- Látom, hogy visszajött - mondtam neki.

- Igen, visszajöttem, és valamit szeretnék elmondani önnek. Átváltoztattam a reménységemet hitté. Csak tegye a kezét rám, és be fogok töltekezni azonnal Szent Szellemmel.

Kinyújtottam a kezem és rátettem. És alig tettem rá, nyelveken szólt, majdnem abban a pillanatban. Ilyen nagy a különbség, amikor valóban hiszel Istenben és nemcsak reménykedsz, hogy majd megkapod a Szent Szellemet vagy a gyó­gyulást vagy az imameghallgatást vagy az anyagi szükségben való segítséget vagy bármi mást. Ez az ember elmondta, hogy már 13 éve kereste, de ezalatt csupán reménykedett, hogy majd megkapja a Szent Szellemet; ám sohasem kaphatunk a reménység által.