2011. május 30., hétfő

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Mi a hit? 20.

Hadd folytassam a történetet. Tehát tizenkét beteg állt abban a sorban, és ahogy futni kezdtek, meggyógyultak, egyik a másik után. Ahogyan az utolsó hölgyhöz értünk, azt kérdeztem:

- Testvérem, készen állsz?

- Ó - mondta -, Hagin testvér, nem; nekem ez nem megy.

- Persze. A többieknek sem ment, mégis megtették - feleltem erre.

- Igen, de én tudom, hogy nem vagyok rá képes - ismételte.

- Én pedig nem tehetek mást, csak annyit, hogy átadom neked, amit az Úr üzent.

A hölgy megfordult és néhány lépést tett sántikálva, amikor azt mondtam:

- Fordulj ide, testvérnő. Te nem akartad ezt csinálni. Zokon vetted és minden erőddel ellenkeztél, ugye?

- Igen - válaszolta.

- Menj és ülj le - szóltam erre -, nem tudok rajtad segíteni.

Isten nem tud segíteni azoknak, akik nem működnek együtt Vele. Nagyon sze­retném barátaim, ha megértenétek: a hit valósággá tesz; azokat a dolgokat teszi valósággá, amelyeket remélünk.

A hit legjobb meghatározását Jézus adta nekem egy látomásban a szolgála­tomról, tizenhat évvel ezelőtt. Azt mondta, ha hittem volna, akkor annak alap­ján cselekedtem volna, amit Ő mondott nekem. Azonnal rájöttem, hogy való­ban kételkedtem abban, amit mondott, mivel nem cselekedtem annak alapján. Ezért a legjobb meghatározás ez: ha hiszel, akkor cselekszel is. És ez nemcsak arra vonatkozik, amit Jézus abban a pillanatban mondott, hanem Isten Igéjére is. Ha hiszünk, akkor úgy cselekszünk, mint akinek megvan már az, amiben hisz. A hit valóságot (megvalósulást) ad a reménylett dolgoknak. Mivel én szolgálatom első szakaszában nem annak alapján cselekedtem, amit Ő mondott nekem Szelleme által, ezért nem volt megalapozva a szolgálat. Szolgálatom második részében azonban már ennek alapján cselekedtem, és a szolgálat is valóságos alapot kapott.

Az emberek meg akarnak gyógyulni, és én pontosan el tudom mondani nekik, hogyan tegyék. Az Apostolok cselekedetei 14-ben elolvastuk, hogy Pál látta, hogy annak az embernek van hite a gyógyulásra, de az még mindig ott ült sán­tán, bénán. Az igazság az, hogy minden hívőnek van hite a gyógyulásra. Vala­ki azt mondta: „Ha van hitük, akkor meg is gyógyulnak.” Nem, ez tévedés, a Biblia sehol sem mondja: „Csak legyen hited és meggyógyulsz.” De abban a pillanatban, amint cselekedni kezdesz és megküzdesz az ördöggel minden cen­timéter földért és kitartasz: győzöl.

Ti, akik a Szent Szellemet keresitek, jó ha tudjátok, hogy Pünkösd napjai után mindig ezt a kérdést tették fel az embereknek: „Vettétek-e?” Nem azt kérdez­ték, hogy Isten megadta-e? Isten nem fogja nektek megadni a Szent Szellemet. Ami Őt illeti, már megadott mindent. Rajtad áll, hogy elvedd; ezt neked kell megtenned. Néhányan azt mondják: „Bárcsak ilyen egyszerű és könnyű volna, ahogy az a te beszéded alapján hangzik!” De hát ez éppen ilyen egyszerű! Ha nem így van, akkor hazudok, de Jézus és a Biblia is, mert Ő mondja, hogy: „veszitek a Szent Szellem ajándékát.” Vajon milyen nehéz egy ajándékot elvenni? Például, ha egy ember kérne tőlem egy jegyzetfüzetet és egy Bibliát, és én azt felém:

- Oké, itt van.

De akkor ő levetné magát a székről, elkezdené verni a földet és azt kiabálná:

- Ó, Hagin testvér, kérlek add ezt, add nekem!

Azt gondolnád, elment az esze. Csodálkoznál, hogy miért nem nyújtja ki a ke­zét és veszi át.

Kedves testvéreim, nők és férfiak! A szellemi dolgok éppen annyira valóságo­sak, mint az anyagi dolgok! Isten felajánl neked egy ajándékot -, neked nem kell leesned, a padlót verned és azt kiáltanod: „Ó, drága Istenem, te tudod, hogy akarom!” Nem, mert így a cselekedetet hitetlenséggel párosítod. Isten azt mondta: Itt a Szent Szellem. Ha újjászülettél, azonnal elveheted, nem kell to­vább várnod, készen állsz arra, hogy vedd azt. A hit hallásból ered, a hallás pe­dig Isten Igéjéből. Hallottad az Igét. A hit az Ige alapján való cselekedet, neked kell cselekedned Isten Igéje alapján, tehát készülj fel és cselekedj MOST!