2011. május 26., csütörtök

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Mi a hit? 18.

Vezettem egy összejövetelt Texasban, ahová eljött egy hölgy, hogy vegyen Szent Szellemet. Rátettem a kezem, imádkoztam; a Szent Szellem rászállt, de ő nem reagált. Pontosan tudtam, hogy mi a baj, de néha azt nem lehet megmon­dani, mert ezzel még nem tudunk segíteni. Ismét rátettem a kezem, és ugyanez történt: a testvérnő még mindig nem reagált. Tudtam, hogy bizonyos időre lesz szükség, hogy felismerje saját problémáját, s mivel már késő volt, átadtam az istentiszteletet a pásztornak. Kijöttem a gyülekezeti teremből, és átvágtam a parkolón, hogy a szállásomra menjek, amikor észrevettem, hogy ez a bizonyos hölgy az autójában ül. Rettenetesen csalódottnak látszott, ezért arra kértem az Urat, adja meg, hogy segíthessek neki. A Szent Szellem azonnal megmutatta, hogyan nyújthatnék neki gyors segítséget. Odaléptem hozzá, és kinyitottam a Bibliámat az Apostolok cselekedetei 2,4-nél. Átadtam neki és megkértem, hogy olvassa fel hangosan az igét: „És megtelének mindnyájan Szent Szellem­mel, és kezdenek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.” Megkérdeztem tőle:

- Kiről mondja az Ige, hogy nyelveken szólt?

Azt válaszolta, hogy a Szent Szellemről. így tehát megkértem, hogy újra ol­vassa el. Végül negyedszerre ráébredt, hogy valami nem stimmel. Lassan ol­vasta: „És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdenek szólni más nyelveken...” Meglepődve szólalt meg:

- Nini, „ők” voltak azok!

Kivette a Bibliámat a borítójából és megvizsgálta. Azt hitte, talán nekem más Bibliám van, mint neki, de épp olyan volt, mint az övé.

- Tudja - mondta -, mindig azt gondoltam, hogy a Szent Szellem az, aki be­ szél.

Elmondtam neki, hogy én is tudtam, hogy ezt gondolja.

· Most nézzünk meg néhány más igét is, ne ragadjunk ki csak egyet - folytat­tam. - Olvassuk el az Apostolok cselekedetei 10,44-46-ot: „Mialatt Péter szól­ta ezeket az igéket, leszállt a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e be­szédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.”

- Ó - mondta a hölgy -, már értem.

- Rendben van - feleltem -, ez két bizonyság; legyen három, lapozzunk az Apostolok cselekedetei 19,6-hoz. „És amikor Pál rájuk tette a kezét, szállt a Szent Szellem rájuk és szóltak nyelveken és prófétáltak.”

- Tudod, Hagin testvér - mondta -, ha bíróság elé idéztek volna, hogy tanús­kodjam, és az ügyvéd megkérdezett volna, hogy ki is volt a nyelveken szóló, azt feleltem volna, hogy a Szent Szellem, és meg lettem volna győződve arról, hogy igazat beszélek.

Folytattam:

- Hadd kérdezzek most valamit. Amikor a kezemet rád tettem, érezted-e, hogy a Szent Szellem, Isten ereje rád száll?

- Teljes mértékben - válaszolt.

- Amikor ez történt, nem akart a nyelved valamit mondani, ami nem angolul volt?

- Hát - mondta -, minden erőmre szükségem volt, hogy visszatartsam.

- Egyáltalán nem szabad visszatartanod - feleltem -, sőt szükséges, hogy együttműködj vele.

Értitek már, hogy miről beszélek? Amikor a Szent Szellem késztetést ad, ne­ked hittel cselekvésbe kell kezdened.

Egy evangélista barátom mesélte, hogy egy alkalommal, amikor kora este a gyülekezetben volt és imádkozott, valaki hozzá lépett, kezet fogott vele és azt mondta:

- Tudod, mi a helyzet velem? Az az ember olyan vigyorogva beszélt, mintha nagyon büszke lenne valamire: Már tizenkilenc éve keresem a Szent Szellemet! Az evangélista így szólt:

- Nehogy azt hidd! Jézus azt mondta, aki keres, az talál. Ha kerested volna, akkor meg is találtad volna. Semmi mást nem tettél, csak keringtél az oltár kö­rül.

Úgy tűnik, sokan csinálják, hogy csak az oltár körül keringenek. Ideje már ezt a keringést befejezni és elkezdeni a cselekvést Isten Igéje alapján, mert a hit -az cselekedet.

Annak a hölgynek azt mondtam: „Nem szabad visszatartania!” Az emberek azt hiszik, hogy harcolniuk kell a késztetéssel ameddig csak lehet, és így a végén a Szent Szellem majd átveszi fölöttük a hatalmat. Az egyetlen haszna ennek az, hogyha elfáradnak, végül elengedik magukat és elkezdenek nyelveken szólni. De ha meg tudod tanítani őket arra, hogy átugorják ezeket az akadályokat és cselekedjenek Isten Igéje szerint, AZONNAL elnyerik.