2011. május 18., szerda

Kenneth Hagin: Bibliai hit -Mi a hit? 14.

A következő lépésben azt kell tudatosítanunk, hogy a hit a szívben van és nem a fejben! Van egy prédikációm, amelyet még fiatal koromban prédikáltam: „Fej-hit, kontra szív-hit”. John Wesley mondta: „Az emberek értelmükkel elfogadják, hogy a Biblia, az Ige igaz, de nem hiszik azt a szívükből.” A keresz­tények gyakran kérdezik: „Hagin testvér, mi a különbség; honnan tudhatom, hogy a szívemből hiszek, vagy csak az értelmemmel elfogadom azt, amit Isten Igéje mond?” Nos, ha ez egy értelmi meggyőződés, akkor általában azt állítja, hogy az Ige igaz, de végül erre a következtetésre jut: „Nekem ez valamiért még sincs meg.” A hit ellenben azt mondja: Ez az enyém, már most az enyém! A hit Isten Igéje alapján cselekszik.

Ezután sorban jönnek a gyógyulásért, Szent Szellem-keresztségért és csodál­koznak:

- Hagin testvér, ismerem mindazokat az Igéket, amelyeket megjelöltél, de mégis miért van az, hogy én még nem tudtam Szent Szellemmel betöltekezni? Ilyenkor azt válaszolom:

- Testvérem, erre könnyű felelni. A Biblia azt mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj, és te éppen azt mondtad az imént, hogy „Nem tudom”. Azt mond­tad, amit hiszel, és addig amíg ezt mondod és ezt is hiszed, addig nem is tudod. De abban a pillanatban amint elkezded hinni, azonnal menni fog.

Kezdj el Isten Igéje alapján cselekedni! Nem fontos, hogy mennyi hited van, az a fontos, hogy a meglévőt mozgásba hozd, különben nincs eredmény.

Nézd meg az Apostolok cselekedetei 14,7-9-et: „És ott prédikálták az evangé­liumot. És Listrában ült egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhé­től fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit ráfüg­gesztvén és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul...” Szeretném, ha látnád ezt a képet: ott ült ez az ember, aki soha egyetlen lépést nem tett és mégis hitt abban - ezt a Biblia mondja -, hogy meggyógyulhat. Minden hívőnek van hite a gyógyulásra, de ezt a hitet fel kell szabadítani. A Biblia a Márk 11,23-ban megmondja, hogyan tedd: „Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz neki, amit mondott.”

Felszabadíthatod a hitedet, ha kimondod, amiben hiszel. Ha a szívedben meg­őrzöd, és nem mondod ki; nem lesz eredmény. A szívbe rejtett hit sohasem gyógyítja meg a tested, nem tölt be Szent Szellemmel, nem eredményez ima­meghallgatást. A szívbe rejtett hit nem képes erre, csak akkor, ha az ajkad is felszabadítod. Figyeld meg, amit Jézus mondott! „Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.”

Jegyezd meg, hogy a sánta hitt, és Pál ezt észrevette. Nem Pál, hanem ő ren­delkezett azzal a hittel, amely végül is gyógyulást hozott neki. Mindez úgy jött létre, hogy hallgatta Pál prédikálását. Pál tudta, hogy a hit cselekedetek nélkül halott; tudta, hogy cselekedetre kell kényszerítenie a sánta férfit. A tizedik versben így szól: „Mondta nagy fennszóval: Állj fel a lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.” Ahogy az az ember mozgásba hozta a hitét, azonnal felkelt és járt.

Ha segíteni akarsz valakinek, hogy meggyógyuljon vagy megkapja a Szent Szellem-keresztséget vagy imameghallgatást nyerjen, tudnod kell, hogy a si­kernek két oldala van: a hit és a cselekvés. Ha hit nélkül cselekszel, semmi nem történik. Ha cselekedet nélkül hiszel; ismét nem történik semmi. De ha a hit és a cselekvés együtt van, minden remekül működik.

- Hagin testvér, te olyan könnyűvé teszed az embereknek a gyógyulást, meg a Szent Szellem vételét! - szokták mondani.

Nem én tettem ezeket a dolgokat ajándékká, hanem Isten. Nem én tettem ezt könnyűvé, hanem az Atya.

Ahhoz, hogy Isten segíthessen nekünk, meg kell nyitnunk az értelmünket. Nem én tettem ezt ajándékká és a hittől függővé, hanem Isten. És ez épp olyan könnyű, amilyennek Isten Igéje mondja. Azért, mert Isten Igéje soha nem té­ved.