2016. október 5., szerda

Zsoltárok Könyve 99.

1. Az Örökkévaló király lett: remegnek a népek – a ki kérubokon trónol: meginog a föld.
2. Az Örökkévaló Czíónban nagy, és magas ő mind a népek fölött.
3. Dicsőítsék nevedet: nagy és félelmetes, szentséges ő.
4. S erejét a királynak, ki jogot szeret, te szilárdítottad meg egyenességgel; jogot és igazságot Jákóbban te szereztél.
5. Magasztaljátok az Örökkévalót, Istenünket, s boruljatok lábai zsámolyához: szentséges Ő!
6. Mózes és Áron papjai közül valók, Sámuel neve szólítói közül: szólítják az Örökkévalót s ő meghallgatja őket.
7. Felhőoszlopban beszél hozzájuk; megőrizték bizonyságait és a törvényt, melyet nekik adott.
8. Örökkévaló, mi Istenünk, te meghallgattad őket, megbocsátó Isten voltál nekik, megtorló is cselekvéseik miatt.
9. Magasztaljátok az Örökkévalót, Istenünket, s boruljatok le szent hegyéhez, mert szent az Örökkévaló, a mi Istenünk.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)