2016. október 19., szerda

David Wilkerson - Amikor az Ő jelenléte leszáll 2.

Amint a 120 tanítvány hűségesen összegyűlt a bérelt szobában, nem csak egy naptári dátumra vártak. A Biblia mondja: “mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen” (Apcsel. 2:1) Ez azt jelenti, hogy egy testként, egy céllal jöttek össze: azzal a reménnyel, hogy Jézus ígéretét meglássák beteljesedni. Ugyanaz volt a vágyuk, mint Ézsaiás napjaiban: “Uram, nyisd meg az eget és jöjj le. Minden emberi és démoni ellenállás olvadjon el jelenlétedben, hogy az elveszettek megmenekülhessenek.”

Jól tudjuk, hogy mi történt: A Szent Szellem leszállt, látható tűzként a tanítványok fejére. Ez a szent kiáradás vitte őket Jeruzsálem utcáira, ahol az élettelen vallásos emberek ezrei látták és hallották, hogy mi történt. A Szent Szellem azonnal leszállt a tömegre minden ellenállást eloszlatva. Péter felállt és prédikált, és hirtelen azok akik elutasították Jézust - a sokaság, akiknek szíve megkeményedett - meglágyult Krisztus nevét hallva. 3000-en kiáltottak fel, hogy Isten váltsa meg őket.

Csak gondold át, hogy mit tett Isten abban a percben. Abban az időben is voltak háborúk, felkelések, országok támadás alatt álltak, hatalmas sötétség uralkodott. Sok millió ember el volt foglalva a kereskedelemmel, áruszállító hajók, karavánok szelték át a földet. Ennek ellenére Isten figyelme a 120 alázatos, imádkozó szenten volt, amint összegyűltek egy bérelt szobában. Mit mond ez nekünk? Egyszerűen azt, hogy amikor Isten meggyújt egy gyufát, hagyni kell, hogy a tűz fellángoljon. Amint a Szellem rálehelt azokra a szentekre pünkösdkor, a pislogó tűz fellángolt és ez a tűz az egész világra elterjedt.

Világszerte megint ugyanezt a kiáltást halljuk.

Az Úrnak van egy szent maradéka minden népben. És most olyan embereket készít fel, akik odaszánták magukat, hogy ragaszkodnak Hozzá. A kis gyülekezetekből világszerte Kínában, Indiában, Európában, Afrikában, Amerikákban ugyanaz a kiáltás hangzik egyre hevesebben: “Oh Istenünk, nyisd meg az eget, küldd le a Szent Szellem tüzét. Tisztíts meg a testiességtől és hozd jelenlétedet közénk.”

Tudják, hogy Jézus tanítványainak mondott szavai rájuk is igazak: “Szent Szellemem mindent meg fog változtatni egy pillanat alatt. A hitetlenség hegye el fog olvadni és mindenki aki ellenállt nektek, hozzátok fog szaladni.” Amikor ez megtörténik, nem lesz az esemény előre meghirdetve - se TV kamera, se közkedvelt evangélista, se szervezők, akik "ébredést" hirdetnek. Ehelyett csak a kétségbeesett, szellemileg éhes nép fog az Úrra várni, hogy megjelenjen számukra dicsőséggel és megmentő hatalmával.

Isten népe jól tudja, hogy Ő az egyetlen megtartó erőnk és forrásunk ezekben a viharos időkben, és hamarosan a világ is látni és tudni fogja ezt. Amint a gazdaság egyre jobban hanyatlik világszerte - amint Irán és Oroszország egyre fenyegetőbbé válik, amint egyre több globális katasztrófa fordul elő - az emberek nem fogják eltűrni az önmegvalósítás üzenetét. Követelni fogják Isten valóságát egy irányítását vesztett világban.

Az ígéret, amit Isten Ézsaiásnak adott, ma is alkalmazható: “Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért.” (Ézsaiás 64:4) Isten új és friss dolgokat fog tenni, olyanokat, amelyekről ezelőtt nem hallott senki, amit még saját népe sem tud elképzelni. Pál mondta, hogy látni fogjuk azokat a csodálatos dolgokat: “Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által.” (1 Korinthus 2:10)

Ki fogja megkapni a Szellemnek ezt a megígért kiöntését? “...a benne bízók (a rá várók)”, A várni szó itt azt jelenti, hogy "összegyűlni". Vagyis Isten népe akik egy cél, egy ígéret miatt gyűltek össze: hogy Isten le fog szállni közéjük jelenlétével és megolvasztja a szíveket.

Már vannak bizonyítékok arra, hogy Isten Szelleme megnyitni készül az egeket, hogy leszálljon hozzánk.