2016. október 20., csütörtök

Zsoltárok Könyve 106:24-48.

24. Megvetették a gyönyörűséges országot, nem hittek igéjének;
25. zúgolódtak sátraikban, nem hallgattak az Örökkévaló szavára.
26. Akkor kezet emelt felőlük, hogy elejti őket a pusztában,
27. s hogy magzatukat a nemzetek közé ejti, s hogy szétszórja őket az országokban.
28. Csatlakoztak Báal-Peórhoz és ették halottaknak áldozatait;
29. bosszantották cselekedeteikkel és csapás tört ki köztük.
30. Akkor odaállt Pínechász s ítéletet tett és elállt a csapás;
31. betudatott az neki igazságul nemzedékre meg nemzedékre örökké.
32. Megharagították a pörlekedés vizénél, s rosszul járt Mózes ő miattuk,
33. mert engedetlenkedtek szelleme iránt, s elszólta magát ajkaival.
34. Nem semmisítették meg a népeket, melyeket mondott nekik az Örökkévaló;
35. hanem összevegyültek a nemzetekkel s eltanulták tetteiket.
36. Szolgálták bálványaikat, úgy hogy tőrül lettek nekik;
37. áldozták fiaikat és leányaikat a gonosz szellemeknek.
38. Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét, a kiket áldoztak Kanaán bálványainak, úgy hogy fertőzötté lett az ország a vérbűntől.
39. Tisztátalanokká lettek tetteik által s paráználkodtak cselekedeteikkel.
40. És föllobbant az Örökkévaló haragja népe ellen, s megutálta birtokát;
41. adta őket nemzetek kezébe, s uralkodtak rajtuk gyűlölőik,
42. szorították őket ellenségeik s megalázkodtak kezük alatt.
43. Sok ízben mentette meg őket, de ők engedetlenkedtek öntanácsuk szerint s összeroskadtak bűnükben.
44. De látta szorultságukat, midőn meghallotta fohászukat;
45. s megemlékezett számukra szövetségéről és sajnálkozott kegyeinek bősége szerint,
46. s adta őket irgalomra mind a foglyul ejtőik előtt.
47. Segíts meg minket, Örökkévaló, Istenünk, s gyűjts össze a nemzetek közül, hogy hálát adjunk szent nevednek, hogy magasztalódjunk dicséreteddel!
48. Áldva legyen az Örökkévaló, Izrael Istene, öröktől fogva örökké. S mondja az egész nép: Ámen! Hallelúja!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)