2016. október 20., csütörtök

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Megszentelt életet élni kegyelem által 10.

A megszentelődés munkával jár

Mert Isten az [nem ti magatok, a saját erőtökből], aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Filippi 2:13

Hogyan is megy végbe a megszentelődés folyamata? Hogyan történik a kegyelemben való növekedés? Nem a saját erőnkből, hanem a Szent Szellem ereje által, ami bennünk munkálkodik, hogy létrehozza bennünk mind az akaratot, mind a képességet arra, hogy megcselekedjük mindazt, ami örömet szerez az Atyának.

Nem tudom, észrevetted-e, hogy e könyv olvasása közben is folyton ott munkálkodott benned a Szent Szellem, folyamatosan formálta a személyiségedet, és ennek hatására úgy döntöttél, hogy megcselekszed mindazt, amit az Úr szeretne? Isten nem olvasta el helyetted ezt a könyvet – ez a te dolgod volt – de ott munkálkodott benned, hogy tedd meg – ez pedig az Ő feladata volt.

Látod, így működik a megszentelődés folyamata. Te is, én is megkaptuk Isten ajándékát, a Szent Szellemet, aki lakozást vesz bennünk. És ahogy alárendeljük magunkat Neki, munkálkodni kezd bennünk, és ennek hatására kezdjük megcselekedni Isten akaratát, amelyhez megkapjuk Tőle a szükséges erőt és kitartást.

Ahelyett hogy azt mondanád, hogy azért munkálkodsz, hogy elnyerd Isten tetszését, inkább úgy fogalmazz, hogy Isten munkálkodik bennünk annak érdekében, hogy megcselekedjük, amit az Ő szeretne, hogy cselekedjünk. Ha engedelmeskedünk és együttműködünk Vele, egy re szentebbek leszünk, és ezt a megszentelődést mindennapi életünkben is megtapasztaljuk majd.

Az Ige és a Szent Szellem

Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel (kedvesen, szerényen) fogadjátok a [szívetekbe] beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az igének pedig megtartói legyetek [engedelmeskedjetek az Igének] és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat [az igazságnak ellentmondó okoskodással]. Jakab 1: 21-22

A megszentelődés nem más, mint a jól kimunkált szentség. Akkor szentelődünk meg, amikor lépésről lépésre végigjárjuk az odavezető utat, beteljesítjük az egész folyamatot. A Szent Szellem ennek a folyamatnak egyik fő közreműködője, ám van egy másik fontos részese is: ez pedig az Ige.

Lényegében ez a következőt jelenti: hallgatjuk Isten Igéjét, aztán Isten Szelleme veszi ezt az Igét, és elkezdi működtetni bennünk. Ez az Ő feladata, nem a mienk. A mi dolgunk az, hogy hallgassuk az Igét és cselekedjük meg – a Szent Szellem ereje által, aki munkálkodik bennünk. De nem mi működtetjük magunkban az Igét, a Szent Szellem teszi ezt.

Annyiszor hallhattad már, hogy „Hallgasd az Igét, hallgasd az Igét”. Addig hallgatjuk az Igét, amíg teljesen be nem töltekezünk vele. Ez olyan csodálatos! Hálát adok Istennek ezért. Bár hallgatjuk az Igét, mégsem változunk úgy, ahogyan kellene. Szerintem ez azért van, mert valami hiányzik – mégpedig a Szent Szellem.

Nem csak hallgatnunk kell az Igét, engedelmeskedni i kell a bennünk munkálkodó Szent Szellemnek, akit azért kaptunk, hogy képessé tegyen minket arra, hogy megcselekedjük az Igét.

Csupán azért, mert hallgatjuk Isten Igéjét és minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy alkalmazni tudjuk mindennapi életünk során, még nem érdemeljük meg, hogy Isten bármit is tegyen értünk. Csupán annyit érdemlünk, hogy meghaljunk és a pokolra jussunk. Isten szemében a mi igazságaink olyanok, mint koszos rongyok (Ézsaiás 64:5).

Alázattal kell fogadni Isten Igéjét, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a lelkünket megmenthessük. Alázattal kell Isten elé jönnünk és megvallanunk: „Atyám, hálás vagyok azért, hogy a Te Igédet hallgathatom. Kérlek, munkáld ki bennem ezt az Igét, amit most hallok. Szent Szellem, jöjj és szentelj meg engem, hogy azzá válhassak, akinek az Atya előre eltervezett”.

Egész nap forogjanak a gondolataink a Szent Szellem körül. Használj ki minden pillanatot a nap folyamán arra, hogy a Szellem jelenlétébe kerülj és kérd meg Őt: „Szent Szellem, segíts nekem. Taníts engem. Erősíts meg engem. Tisztíts meg és szentelj meg. Bízom Benned, hogy megtartasz engem, hiszen tudod, hogy Nélküled én erre nem vagyok képes. Nélküled semmi vagyok, semmit nem tudok tenni, semmit nem érdemlek meg. Hálás vagyok, hogy támogatsz engem, elvégzed a munkát bennem és rajtam keresztül, az Atya Isten dicsőségére”.

Hittel és hálaadással fordulj Istenhez, támaszkodj Rá, tedd le az életedet az Ő kezébe, é engedd, hogy az Ige és a Szent Szellem végigvezessen téged a szentség és tisztaság felé vezető úton. Ez az egyetlen módja annak, hogy elért a megszentelődés állapotát, az egyetlen módja annak, hogy tökéletesen megtisztulj.

Fordította: Berényi Irén