2016. október 11., kedd

Joyce Meyer - SzóErő - Részlet a könyvből 1.

BEVEZETÉS

Az életünkre gyakran a látszólag jelentéktelen változtatások gyakorolják a legnagyobb hatást. Sok évvel ezelőtt olyan változtatást vezettem be, amely kezdetben aprónak tűnt, ám később Istennel való járásom egyik legjelentősebb lépésé­nek bizonyult. Megváltoztattam a beszédmódomat. Egészen pontosan az történt, hogy másfajta szavakat kezdtem hasz­nálni, amikor életem eseményeiről beszéltem. Elképesztő eredményeket tapasztaltam. Ezért írtam ezt a könyvet.

Szeretném, ha Isten segítségével megértenéd, hogy ami­kor elkezdesz Isten Igéjével egyetérteni, és ígéreteit kihir­detni az életed felett, békésebb, örömtelibb, győztes módon kezdesz majd élni.

Akármilyen körülmények között vagy is, akármilyennek látszanak is a dolgok természetes nézőpontból, akármit mondanak is az emberek, vagy próbálnak veled elhitetni az érzéseid: ha elkezded az életet szólni – Isten jóságát és hűségét nap mint nap, minden helyzetben kihirdetni – a hatás le fog nyűgözni.

Életed minden területére hatással vannak kimondott szavaid – a hozzáállásodra, a kilátásaidra, a boldogságod szintjére, de még a sikerességedre is. És ha megváltoztatod a szavakat, amelyeket kiejtesz a szádon, hogy azok mind jobban megfeleljenek Isten Igéjének, akkor életed minden más területén is előnyös változást fogsz tapasztalni.

A Jakab 3:3-5 szerint a szánk meghatározhatja életünk folyását:

Íme, a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész tes­tüket igazgatjuk. Íme, a hajók is, (…) igen kis kormánytól oda fordíttatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát.

Ez aztán az erőteljes kép! Kimondott szavaink egyik vagy másik irányba terelhetik az életünket. Megteheted, hogy életedet Isten legjobb terve irányába fordítod, de azt is, hogy beéred a tőled telhető legjobbal. Rajtad múlik.

Én magam hosszú évekig a reménytelenség és a csügge­dés irányába kormányoztam az életemet kimondott szava­immal. Amíg meg nem értettem, milyen hihetetlen hatása van a szavaknak, gyakran morgolódtam és panaszkodtam, ha akadályba ütköztem, vagy a dolgok egyszerűen csak nem arra haladtak, amerre én szerettem volna. Hamar tettem ne­gatív, bosszús, örömtelen megvallásokat a számmal, és ezért negatívabb, bosszúsabb, örömtelenebb életet éltem, mint lehetett volna. Ha magadra ismersz, jó hírem van a számod­ra: Elkezdheted ma megváltoztatni az életedet, és legyőzni a csüggedést. Dönthetsz úgy, hogy Isten Igéjét fogod szól­ni: az egészség, a jólét, a békesség, az öröm szavait; az Ő életre szóló ígéreteit. Íme, egy példa: nemrégiben műtöttek, és még felépülőben vagyok. Naponta megvallom többek között ezt: „Bennem Isten gyógyító hatalma működik, és minden nappal minden téren egyre jobban vagyok.” Arra is odafigyelek, hogy ne csupán arról beszéljek, ahová még el kell jutnom, hanem az előrehaladásomról is. Ezáltal Isten Igéjével működöm együtt, és akarata megvalósulhat az éle­temben.

Isten segítségével megváltoztathatod a szavaidat, hogy megváltozzon az életed. Magyarázatként és óvásként hoz­záteszem, hogy nem azt állítom, létre hívhatsz a szavaiddal, amit csak szeretnél. Azt sem sugallom, hogy a szavaiddal letagadd a valóságot, vagy hazudj a neked nem tetsző körülményeket illetően. Arról beszélek, hogy dönthetsz úgy, Isten Igéjének megfelelően szólsz a helyzetedről, és nem engeded a helyzetnek vagy az érzéseidnek, hogy felülírják Isten szavát. Szóld Isten erőteljes szavait, és meg fogod látni, ahogyan az Ő ereje felszabadul az életedben. Ha Isten Igéjét szóljuk, egyetértünk Vele, és így képessé válunk arra, hogy szorosabban Mellette maradjunk, és megtapasztaljuk ígére­teit az életünkben.

Az évek során arra a meggyőződésre jutottam, hogy Isten legjobb tervét senki sem láthatja meg anélkül, hogy meg­felelő tájékozottságra ne tenne szert a szavak erejét illető­en. Ezért hiszek olyan erősen a megvallás erejében. Hiszem, hogy szólnunk kell a hegyeinkhez (az életünkben jelen lévő akadályokhoz és nehézségekhez), és hiszem, hogy a válasz sokszor ott van az orrunk előtt, nevezetesen kimondott sza­vaink által a szánkban. Nem csupán a szavak hatalmában, de számos más bibliai alapelvben is erősen hiszek: a hívők érettségében, a testi természet megfeszítésében, az önzés fél­retételében, az Istennek való azonnali engedelmességben, a megbocsátásban, és a Szent Szellem vezetése iránti készség­ben, hogy csak egy néhányat említsek.

Az ebben a könyvben bemutatott alapelvek nem „va­rázsigeként” működnek, hogy mindent megkaphass, amit csak akarsz. Egyszerűen csak újabb eszközként szolgálhat­nak, amelyet az Istennel való együttműködésben használ­hatsz, és azt is megláthatod, amint nagy céljai valóra válnak az életedben – és meglátod: ez egy „erősáramú” eszköz! Az Istennel egyetértő beszéd olyan szellemi tudomány, amelyet mindenkinek fejlesztenie kell magában, és amely erőt visz az életünkbe.

Hiszem, hogy Isten lenyűgöző életet szán neked, amely már ma kezdetét veheti. Ezentúl nem szükséges legjobb tervének szintjénél lejjebb élned. Kezdd el az Igéjét szólni – azokat a szavakat, amelyek felszabadítják az Ő erejét – és figyeld, ahogyan lenyűgöző dolgokat tesz az életedben.

A Kiadó engedélyével.