2016. október 17., hétfő

Derek Prince - A szabadulás alaptanításai 7.

A hatodik: beszennyezni.

Szennyesnek, tisztátalannak érzed magad miattuk. Különösen olyankor, mikor Istent imádod. Éppen az Úr jelenlétébe készülsz bekerülni, s akkor egy tisztátalan szó vagy kép jelenik meg az elmédben. Ami ilyenkor megpróbál a gondolataidba beférkőzni és megakadályozni Isten imádásában, az szinte biztosan démonikus. Vagy amikor a Bibliát akarod olvasni. Gyakori példa az alvás démona. A Biblia beszél a szunnyadás szelleméről. Láttál már olyan embereket akik, ha este 10-kor Bibliát akarnak olvasni, negyed 11-kor már alszanak? Ha viszont tv-t akarnak nézni, könnyedén fenn tudnak maradni éjfél után is. Ez nem természetes. Egy természetfeletti erő az, amely élvezi, ha televíziót néznek, de gyűlöli, ha Bibliát olvasnak.

A hetedik: becsapnak.

Hiszem, hogy a szellemi megtévesztésnek alapvetően minden formája démonikus. A megtévesztésnek és csalásnak a büszkeség nyitja meg az ajtót. Kétlem, hogy lenne a megtévesztésnek bármilyen formája, amely nem a büszkeség útján jut be az emberbe. A büszkeség elkerülhetetlenül megcsalattatáshoz vezet.

A nyolcadik: elgyengítenek, megbetegítenek, vagy elfárasztanak.

Emlékszem egy asszonyra, aki azt mondta: Nem bírom tovább hallgatni ezt a tanítást. Túl fáradt vagyok. Már éppen kezdtem megsajnálni, amikor rájöttem, hogy ezt egy démon okozza. Megszólítottam a démont, és az azt felelte: Igen, ő mindig fáradt. Fáradtan kel fel, és fáradtan fekszik le, túl fáradt az imához, túl fáradt az igeolvasáshoz. Ez egy olyanfajta démon, amely mögött még mások is rejtőznek.

Néha ölnek is a démonok.

Ne felejtsd el: Sátán - gyilkos. Megöli az emberek testét. Van szelleme a halálnak is, amelyet azért küld ki Sátán, hogy gyilkolja az embereket.

Ha most mindezeket egyetlen szóban akarnánk összefoglalni, a legmegfelelőbb szó a nyugtalanság lenne. Általában minden démonizált ember nyugtalan valahol. Annak, aki teljesen el tudja engedni magát, és képes nyugton maradni, valószínűleg nincs szüksége szabadulásra.

Most pedig rátérünk arra, hogy hol lakoznak, hol tartózkodnak ezek a démonok. A Példabeszédek 25:28 szerint:

„Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincs birodalma (uralma) az ő szellemén."

Ez a vers városhoz hasonlítja az ember személyiségének belső természetét. És ha egy személyt nem vesz körül szellemi védelem, akkor ez a város nyitott szinte minden gonosz szellem számára, amelyik csak be akar menni. Vegyünk például egy narkomániást. Ez a leírás pontosan ráillik. Bármi hozzá tud férni, belé tud menni, mert a falai leomlottak. Egy városon belül azonban sok különböző negyed van. Ott van a gazdagok negyede, aztán a nyomornegyedek, az üzleti és kereskedelmi negyedek, a sportterületek, a különböző etnikumok által lakott városrészek és így tovább. Bensőnkben is van egy város, amelynek különböző negyedei vannak. S minden negyedben azonos fajta lakók élnek. Szeretnék most egy rövid felsorolást adni ezekről a városrészekről. Nem vagyok pszichológus, viszont amit elmondok, sokéves tapasztalaton alapul.