2016. október 7., péntek

Zsoltárok Könyve 101.

1. Dávidtól. Zsoltár. Szeretetet és jogot hadd énekelek, neked, Örökkévaló, hadd zengek.
2. Hadd ügyelek gáncstalan útra – mikor jössz majd hozzám? Járni fogok szívem gáncstalanságában az én házamban.
3. Nem tartok szemeim előtt alávaló dolgot; elpártolást elkövetni, azt gyűlölöm, rám ne ragadjon.
4. Ferde szív távozzék tőlem, rosszról ne tudjak;
5. ki titkon megszólja felebarátját., azt megsemmisítem, a büszke szeműt és telhetetlen szívűt, azt nem viselem el.
6. Szemeimet az ország híveire vetem, hogy velem lakjanak; ki gáncstalan úton jár, az szolgáljon engem.
7. Ne lakjék az én házamban csalárdságot tevő, hazugságokat beszélő ne álljon meg szemeim előtt.
8. Reggelenként megsemmisítem mind az ország gonoszait, hogy kiirtsam az Örökkévaló városából azokat, kik jogtalant tesznek.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)