2016. október 27., csütörtök

Zsoltárok Könyve 110.

1. Dávidtól zsoltár. Úgymond az Örökkévaló uramnak: Ülj jobbomra, mígnem teszem ellenségeidet lábaidnak zsámolyául.
2. Hatalmas pálcádat kinyújtja az Örökkévaló Cziónból: uralkodjál ellenségeid között!
3. Néped csupa készség hadsereged napján; szentséges díszben, hajnal méhéből feléd száll fiatalságod harmatja.
4. Megesküdött az Örökkévaló s nem bánja meg: Te pap vagy örökké Malkiczédek módjára.
5. Az Úr a te jobbodon szétzúzott haragjának napján királyokat.
6. Ítéletet tart a nemzetek fölött teli holttestekkel minden – összezúzta a fejet tágas földön. a patakból az úton iszik, azért fölemeli a fejet.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)