2016. október 24., hétfő

David Wilkerson - Amikor az Ő jelenléte leszáll 3.

A növekvő éhség mellett az alábbi látható bizonyítékok vannak Krisztus egyházában:

1. Még a növekvő sötétség ellenére is az öröm kitöréséről hallunk. 
Ez a biztos bizonyíték arra, hogy a Szent Szellem természetfeletti mozgalma megkezdődött. A Szellem által okozott öröm árad ki Isten népe felett, és diadalmasan dicsőítik Őt még a sötét időkben is: “Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár és rád gondol.” (Ézsaiás 64:4)

Ez az öröm lesz erőnk forrása a eljövendő napokban. Szolgálatunk világ minden sarkából arról kap híreket, hogy Krisztus egyházának természetfeletti öröme van jelen még a legsötétebb állapotokban is. Ez pedig az egyszerű keresztények között van, akik imádkoztak az Úrhoz, hogy ébressze fel szívüket Iránta. A félelem hegyei elolvadnak mint a viasz és a nép örömmel kiált fel.

2. Amikor a Szent Szellem záporesőként árad ránk, egy kiáltással ébreszti fel Krisztus menyasszonyát. 
Mit fog a Szellem kiáltani? “Íme a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!” (Máté 25:6)

Tragédia, hogy Krisztus második eljövetelének üzenete majdnem eltűnt a szószékekről. A jelen nemzedék pásztorai, evangélistái és írói nagyon ritkán említik Jézus közeli visszatérését. Még az interneten is, ahol számtalan üzenetben szerepel az egyház, kevés hang szól Krisztus eljöveteléről. De János azt írja, hogy az egyház kiáltása az utolsó napokban az lesz: “A Szellem és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja vegye az élet vizét ingyen!” (Jelenések 22:17)

Mondd, hol vannak ezek a kiáltó hangok: “Jöjj Uram Jézus?” Jézus figyelmeztette egyházát: “Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!” (Máté 24:42) “Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nemi is gondoljátok!” (24:44) “eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya” (Jelenések 19:7) Hol van az egyház, amely figyel, vár, vágyik Jézusra?

Jézus erőteljes szavakkal szólt azokhoz, akik csúfolódtak az Ő közeli visszatérésén: “Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: késik az én Uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel: megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja.” (Máté 24:48-50)

Kérdezlek, volt-e valaha a történelem során, amikor az emberiség úgy telve lett volna vágyakkal? A bulinak vége - az egész világ gazdasága recseg-ropog - ennek ellenére a tömegek, még az egyházban is tagadják ezt. Most a Szent Szellem kiáradása ébreszti a szendergő egyházat hogy készüljön az Úr jövetelére : “Ez a világ nem a ti otthonotok, ébredjetek fel. Készüljetek találkozni a Vőlegényetekkel!”

Nincs a pokolban vagy a földön olyan hatalom, amely hátráltatni tudná a Szent Szellemet és jövetelét.

Jól tudjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy ezekben az utolsó napokban “Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van.” De nem tudom elhinni, hogy Isten megengedné az ördögnek, hogy démonjai szabadon megtámadják az egyházat anélkül, hogy Szent Szelleme nagyobb erővel és megnyilvánulásokkal eljönne.

Tudom, hogy amint a Biblia mondja, a gonosz emberek egyre gonoszabbak lesznek és az Úr napját a hittől való elszakadás fogja megelőzni. Ugyancsak sokak szeretete meghidegül és hitük elfogy. Sok hamis tanító fogja félrevezetni a népet és jobban fogják a világ dolgait szeretni, mint Istent. Azt is tudom, a Biblia alapján, hogy ha lehetséges, még a választottak is félre lesznek vezetve. Azt is tudom, hogy sok gyülekezet hite meg fog hidegülni amint Krisztus eljövetele közeledik.

Szeretteim, ezek azonban nem fogják hátráltatni a Szent Szellem munkáját. Semmi sem lesz képes győzelmének hangját elnémítani. Semmi nem képes vissza tartani az egyre növekvő győzedelmes dicsőítés hangját. Semmi sem képes eloltani a közeledő tüzet vagy megállítani kiáradását.

Kedves szentem, sürgetlek: légy készen ott ahová Isten helyezett, például a munkahelyeden ahol jönnek majd és kérdezik, “Tudom, hogy keresztény vagy. A világban történő dolgok nagyon zavarnak engem. Kérlek mondd el, te miben hiszel.”Minden kis gyülekezet pásztorát, és minden imacsoport vezetőjét sürgetem: Akárhová is fog a Szent Szellem elhívni, közétek kíván leszállni, hogy erejével megérintsen és felélesszen. Elhiszitek ezt?

A felső szobában váró 120 tanítvány csak Jézus egyetlen ígéretéhez ragaszkodhatott, mégpedig, hogy jönni fog. És el is jött, erővel, olyan erővel amit soha a történelemben senki sem látott. Ugyanígy ma is, csak ragaszkodnunk kell az Úr ígéretéhez. Megígérte, hogy mindazoknak, akik követik Őt, “Rájuk hagyom a királyságot”. (Lukács 22:29)

Az Úr most is hallja népének az egész világról hallatszó kiáltását. És saját kiáltásával önti ki Szent Szellemét: “Bizony hamar eljövök, Ámen. Jöjj Uram Jézus!” (Jelenések 22:20) Amint a Szellem eléri és megolvasztja szívünket, legyen ez a mi kiáltásunk is: “Nézzétek, Jézus jön! Menjünk és találkozzunk Vele!”