2016. október 25., kedd

Marilyn Hickey - Gyerekek, akik célba találtak. A tiéd is célba találhat 4.

MIRIAM 
(II. Mózes 2.1-10) 

A kislány visszafojtott lélegzettel várt gondosan szemmel tartva a kis kosarat, ahogyan az finoman lebegett a víz felszínén. A folyó mellett futó nádason keresztül lesve Miriam azt nézte mi fog történni. A kislány szíve hevesen vert, amikor meglátta a szép hölgyet, amint az szétválasztva nádat a vízbe lépett nem messze onnan, ahonnan Miriam a kis kosarat a vízre helyezte. Szolgálólányai kíséretében Egyiptom hercegnője fürödni készült a folyóban. A Fáraó lánya azonnal kiszúrta a furcsa kinézetű tárgyat, amely a magán fürdőterületére hatolt be. Mielőtt lépett volna még egyet a kosárra mutatott és megparancsolta: „Hozzátok ide azt nekem!” Az egyik szolgálólány azonnal engedelmeskedett és hamarosan a hercegnő előtt állt a kosárral a kezében. A hercegnő kíváncsian kinyújtotta a kezét és elhúzta a leplet arról a valamiről, amely a kosárban lapult. A szeme nagyra kerekedett és elakadt a lélegzete a csodálkozástól. A hercegnő riadtan visszalépett és egy pillanatig nem tudott megszólalni. 

A kosárban gondosan betakarva egy kisbaba feküdt, aki most elsírta magát. Miriam hallotta, ahogy a Fáraó lánya felkiáltott. „Ez a héberek gyerekei közül való!” Pillanatnyi hezitálás nélkül Miriam bátran kilépett a búvóhelyéről. A helyzet feszült volt, de Miriam kissé megnyugodott, amikor meglátta a könyörületet a hercegnő arcán. A zsidó kisbaba akkora már belopta magát a gyermektelen nő szívébe, aki elképzelte magát, mint aki egy elhagyott gyermeket sajátjaként nevel fel. „Mózesnek fogom hívni,” - jelentette be a hercegnő - ”mivel a vízből húztam ki.” Annyira el volt foglalva a kis csomaggal, amelyet a kezében tartott, hogy szinte nem is vette észre a kislányt, aki a semmiből került elő. Összeszedve minden bátorságát Miriam a lehetőséget megragadva közelebb lépett. Majd megszólalt. „Elmenjek és szóljak egy zsidó asszonynak, hogy szoptassa a gyermeket neked?” „Milyen szokatlan, hogy ilyen lehetőséget kapok”- gondolta a hercegnő. Hangosan ezt mondta: „Igen, kérlek, tedd azt. Vidd el a gyermeket és bizonyosodj meg róla, hogy rendesen szoptatják. Adok neked fizetést, és amikor a kisgyermeket elválasztják, hozd vissza őt nekem.” Miriam ujjongva vitte kisöcsét saját anyjának, aki számára megadatott az a csodálatos kiváltság, hogy a saját fiát fizikálisan És szellemileg is táplálja azok alatt az életét formáló évek alatt. 

Milyen egy abszurd és lehetetlen helyzet! Csak Isten tud egy ilyen dolgot megtenni egy hívő házaspár és egy bátor kislány miatt, akik nem voltak hajlandók lemondani a drága fiúkról és öccsükről a Fáraó gonosz terve ellenére sem. Amikor Egyiptom uralkodója megijedt a zsidó szolgák számbeli növekedésétől hozott egy rendeletet miszerint az összes zsidó csecsemő fiút a Nílusba kell ölni. Milyen ironikus, hogy a Fáraó saját lánya mentette meg ezt a zsidó fiú csecsemőt a rejtekhelyéről ugyanazon a vizeken, ahol meg kellett volna halnia. A Fáraó lánya Mózest sajátjaként nevelte és olyan oktatást kapott, hogy a következő Fáraó lehessen. Tudta nélkül a Mindenható Isten akaratát teljesítette és megőrizve Izrael jövőbeni szabadítóját. Nincs olyan körülmény vagy nehézség, amelyet Isten nem tudna megváltoztatni. A mai napon, amikor a Sátán minden bosszújával a gyerekeidre fókuszál bátorító azt tudni, hogy még egy kislány tettei is túljárnak a gonosz eszén, amikor bátorságot és hitet vesz. Programozd be a gyermekeid Isten Igéjével és győzd le a Sátán programját. Lásd a gyermekeid erősnek és bátornak az Úr Jézus Krisztusban. 

Igék neked és a gyermekednek (Károliból) 

Józsué 1:9. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erõs? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz. 

Józsué 24:15. Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. 

Zsoltárok 27:14. Várjad az Urat, légy erõs; bátorodjék szíved és várjad az Urat. 

2. Timóteus 1.7. Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten; hanem erõnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.

Fordította: Nagy Andrea