2016. október 3., hétfő

Zsoltárok Könyve 97.

1. Az Örökkévaló király lett: vigadjon a föld, örüljenek a sok szigetek!
2. Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának talapzata.
3. Tűz jár előtte s elégeti szorongatóit köröskörül.
4. Megvilágították villámai a világot, látta és reszketett a föld.
5. Hegyek mint a viasz elolvadtak az Örökkévaló elől, az egész föld ura elől.
6. Megjelentették az egek az ő igazságát, hogy lássák dicsőségét mind a népek.
7. Megszégyenülnek mind a képimádók, kik dicsekszenek a bálványokkal: leborultak előtte mind az istenek.
8. Hallotta és megörült Czión és vigadtak Jehúda leányai ítéleteidnek miatta, Örökkévaló!
9. Mert te, Örökkévaló, legfelső vagy az egész föld fölött, nagyon fölemelkedtél mind az istenek fölé.
10. A kik szeretitek az Örökkévalót, gyűlöljétek a rosszat! Megőrzi jámborjai lelkeit, gonoszoknak kezéből megmenti őket.
11. Világosság van elvetve az igaznak, s az egyenes szívűeknek öröm.
12. Örüljetek, igazak, az Örökkévalóban, és mondjatok hálát szent nevének!


IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)