2016. október 24., hétfő

Zsoltárok Könyve 107:23-43.

23. Kik tengerre szállanak hajókon, munkát végeznek nagy vizeken,
24. ők látták az Örökkévaló tetteit és csodatetteit a mélységben:
25. szólt s támasztott szélvihart s az fölemelte hullámait,
26. fölszállnak égbe, lesülyednek mélységekbe, lelkük elcsüggedt a bajban,
27. forognak és inognak mint a részeg, és minden bölcseségök elenyészik.
28. És kiáltottak az Örökkévalóhoz szorultságukban, és szorongásaikból kivezeti őket;
29. megállítja a vihart csendességgé s lecsillapodtak hullámaik;
30. s örültek, hogy elhallgattak, s elvezette őket kivánságuk révébe.
31. Adjanak hálát az Örökkévalónak kegyelméért és csodatetteiért az emberfiaival,
32. s magasztalják őt népnek gyülekezetében s vének ülésében dicsérjék őt!
33. Folyamokat tett pusztává s víznek eredőit tíkkadtsággá,
34. termékeny országot sós földdé a benne lakók rosszasága miatt;
35. pusztát tett vizes tóvá és sivatag földet víznek eredőívé,
36. és letelepített ott éhezőket s lakó várost alapítottak.
37. Bevetettek mezőket és ültettek szőlőket, és gyümölcsöt, termést szerzettek.
38. Megáldotta őket, s megsokasodtak nagyon és barmukat nem kevésbítette.
39. De megkevesbedtek és meggörnyedtek bajnak és bánatnak nyomásától.
40. Csúfot önt nemesekre s eltévelyítette őket úttalan pusztaságban;
41. de felmagasította a szűkölködőt a nyomorúságból s olyanná tette a családokat, mint a juhok.
42. Látják az egyenesek és örülnek, s minden jogtalanság elzárja száját.
43. Ki oly bölcs, hogy megőrizze ezeket, hogy ügyeljenek az Örökkévaló kegyelmeire. őket úttalan pusztaságban;


IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)