2016. október 18., kedd

Zsoltárok Könyve 105:16-45.

16. Éhséget szólított az országra, eltörte a kenyér minden pálcáját.
17. Küldött előttük egy férfiút, rabszolgául adatott el József.
18. Béklyóval sanyargatták lábát, vasba jutott a lelke,
19. az időig, hogy bekövetkezett az igéje, az Örökkévaló szava megtisztította őt.
20. Küldött a király s feloldozta, népek uralkodója s kiszabadította.
21. Úrrá tette háza fölött és uralkodóvá minden vagyonán,
22. hogy megköthesse nagyjait kedve szerint, és bölccsé tegye véneit.
23. És Egyiptomba jutott Izrael, s Jákób tartózkodott Chám földjén.
24. S megszaporította népét nagyon és számosabbá. tette szorongatóinál.
25. Átváltoztatta szívüket, hogy meggyűlöljék népét, hogy fondorkodjanak szolgái ellen.
26. Küldte Mózest, az ő szolgáját, Áront, a kit kiválasztott;
27. elvégezték köztük jeleinek dolgait meg csodákat Chám földjén.
28. Küldött sötétséget és sötét lett, s nem engedetlenkedtek igéje iránt.
29. Átváltoztatta vizeiket vérré s megölte halukat.
30. Hemzsegett országuk békáktól, királyaik szobáiban.
31. Szólt és jött gyülevész vad, férgek egész határukba.
32. Jégesőt adott nekik esőjük gyanánt, lobogó tűzet országukban;
33. elverte szőlőjüket és fügefájukat és összetörte határuk fáit.
34. Szólt és jött sáska, nyaló sáska szám nélkül,
35. s megemésztett minden füvet országukban, s megemésztette földjük gyümölcsét.
36. Megölt minden elsőszülöttet országukban, zsengéjét minden tehetségüknek.
37. Erre kivonultatta őket ezüsttel és arannyal, és törzsei közt nem volt gyöngélkedő.
38. Örült Egyiptom kivonulásukon, mert rájuk esett rettegésük.
39. Kiterített felhőt takarónak, meg tűzet, hogy világítson éjjel.
40. Kértek s hozott fürjet és égnek kenyerével jóllakatta őket.
41. Sziklát nyitott és vizek folytak, jártak a sivatagban folyamként.
42. Mert megemlékezett szent igéjéről Ábrahámhoz, az ő szolgájához.
43. És kivezette népét vígságban, ujjongásban kiválasztottjait;
44. adta nekik nemzetek országait, hogy elfoglalják népek fáradalmát:
45. a végett, hogy megőrizzék törvényeit és megtartsák a tanait. Hallelúja!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)