2016. október 11., kedd

Zsoltárok Könyve 102:16-29.

16. S majd félik a nemzetek az Örökkévaló nevét, s mind a föld királyai dicsőségedet;
17. mert megépítette az Örökkévaló Cziónt, megjelent az ő dicsőségében.
18. Odafordult a hontalanok imájához, s nem vetette meg imádságukat.
19. Fölíratik ez az utóbbi nemzedék számára, s a megteremtendő nép majd dicséri Jáht:
20. hogy letekintett szent magasságából, az Örökkévaló az égből a földre nézett,
21. hogy meghallgassa a fogolynak jajgatását, hogy megoldozza a halál fiait;
22. hogy hirdessék Cziónban az Örökkévaló nevét és dicséretét Jeruzsálemben,
23. mikor népek gyűlnek együvé és királyságok, hogy szolgálják az Örökkévalót.
24. Megsanyargatta az úton erőmet, megrövidítette napjaimat.
25. Azt mondom: Istenem, el ne ragadj napjaim felében, nemzedéken meg nemzedékeken át a te éveid!
26. Hajdanában alapítottad a földet s kezeid műve az ég;
27. ők elvesznek, de te megállasz, s mindannyian mint a ruha elkopnak: mint az öltözetet váltod őket, s ők elváltoznak.
28. De te ugyanaz vagy, és éveidnek nincsen vége.
29. Szolgáid fiai lakni fognak s magzatjuk megszilárdul előtted.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)