2016. október 26., szerda

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Megszentelt életet élni kegyelem által 11.

A Szellem és az Ige: a szappan és a víz

"De én az igazat mondom néktek: Jobb (előnyösebb, hasznosabb, célszerűbb) néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok [nem lesz veletek szoros kapcsolatban] a Vigasztaló (Tanácsadót, Segítőt, Közbenjárót, Ügyvédet, Megerősítőt, Támaszt): ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében."
János 16:7-8

Ebben a részben Jézus arról beszél a tanítványoknak, milyen szerepet tölt be a Szent Szellem az életünkben. Ezek közül az egyik az, hogy megfeddi a világot a bűn, az igazság és ítélet szempontjából. A János 17:17-19-ben később Jézus az Atyához imádkozik a tanítványokért:

"Szenteld meg [tisztítsd meg őket, válaszd el őket Magadnak, tedd szentekké őket] őket a te igazságoddal: A te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; És én ő érettük oda szentelem [oda szánom] magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban."

Azt már láttuk, hogy a Szent Szellem hogyan munkálkodik bennünk, feltárja számunkra az igazságot, megfedd minket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében, és működésbe hozza az Igét bennünk és rajtunk keresztül. Már egy más megvilágításban kezdjük Őt látni, Őt, aki alakít, megtisztít, megszentel bennünket azáltal, hogy lemossa a bűneinket.

Az Efezus 5: 25-27-ben olvashatjuk Pál apostol egyházhoz intézett szavait:

"Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen."

Ha egy spirituális röntgenfelvétel készülne rólam vagy rólad, biztosan meglátnánk, ahogy a "glória" ragyog bennünk és rajtunk keresztül. És tudod, mit látnánk még a bensőnkben? Sok-sok fekete pontot. Ezek nem mások, mint az általunk elkövetett bűnök nyomai.

Hogyan tüntethetjük el ezeket a foltokat azért, hogy teljesen tiszták és szeplőtlenek lehessünk?
Mit csinálsz, amikor folt kerül a ruhádra? Fogod a vizet és a szappant, és tisztára mosod. E fenti igerészekből láthattuk, hogy a Szent Szellem nem más, mint a mosószappan, Isten Igéje pedig a tiszta víz. Azt is tudod már, hogy a Szent Szellem és az Ige megszentel bennünket szappan és víz segítségével.

Ha Dave-vel elmegyünk vacsorázni, általában spagettit rendelek, de akárhányszor eszem, mindig összekenem a ruhámat. Régebben ilyenkor felkaptam az első kezem ügyébe kerülő szalvétát, és bőszen elkezdtem dörzsölni a foltot, hátha sikerül eltüntetni. Aztán egyszer valaki felvilágosított, hogy ezzel gyakorlatilag épp az ellenkezőjét tettem, mint szerettem volna: csak még jobban beledolgoztam az ételmaradványt a ruhámba, így csak nehezítettem a saját dolgomat. A hölgy azt tanácsolta, hogy ne foglalkozzak a folttal, majd ha hazaérek, a szappan és a hideg víz csodát tesz, a folt egykettőre eltűnik majd. De én olyan vagyok, aki nem bír várni, mindent azonnal akarok.

Így vagyunk Isten dolgaival is. Próbáljuk saját erőnkből elsikálni a bűn nyomait a lelkünkön, ahelyett hogy nyugton maradnánk, és megvárnánk, míg Isten vízzel és szappan meg nem tisztítja – a Szent Szellem és az Ige által.

De mi van akkor, ha ezek a foltok annyira makacsak, hogy egyszeri mosás nem elegendő? Akkor még több szappant használunk, és egy éjszakára beáztatjuk a ruhát. Azt már tisztáztuk, hogy a szappan a Szent Szellem, a kegyelem Szelleme, amit úgy határoztunk meg, mint Isten erejét, amit azért kapunk, hogy elvégezze bennünk mindazt, amit saját erőnkből nem tudnánk elvégezni.

Hogyan is távolítsuk el a bűn makacs foltjait? Erre való a kegyelem, kegyelem és még több kegyelem. Nem kell súrolni, nem kell erőlködni, csak a Szent Szellem erejére van szükség. Ha az Isten kegyelme előszörre nem lenne elég, vegyél még belőle, hagyd, hogy teljesen átjárja a foltot, teljesen átáztassa. Aztán jöhet a víz, az Ige, a folt fellazul, é már el is tűnik.

Az Ige vize és a Szellem szappana neked is, nekem is rendelkezésünkre áll. Velünk az életünk minden szennye eltávolítható.

Fordította: Berényi Irén