2016. október 3., hétfő

Bill Johnson - Sorsfordító pillanatok - Részlet a könyvből 1.

Abban a kiváltságban volt részem, hogy pásztorként és vezetőként Isten sok ismert emberével találkozhattam, férfiakkal és nőkkel egyaránt. Szerencsére rendkívül ritkán található olyan szolgáló, aki kevésbé lenne őszinte a magánéletében, mint a pulpitusnál. Nagy árat fizettek azért, hogy beálljanak a felelősség- és befolyási körükbe, és megérdemlik, hogy Isten népe részéről olthatatlan szeretetben és tiszteletben részesüljenek. Tudok néhány személyről, akik azzal, amit Isten bennük és általuk végez, az emberek figyelmét és elismerését keresik – ám a többség valóban Krisztus példáját követi az élethez és a szolgálathoz való viszonyulásában, és pusztán már attól jobb helyzetben vagyok, hogy ismerem őket.

Érdekes módon ők sohasem kívántak befolyásos pozíciókat, és nem is törekedtek az elérésükre. Inkább arról van szó, hogy Isten pozícióba helyezett olyan embereket, akikben bízhatott a tekintetben, hogy vezetni fognak, mégpedig jól fognak vezetni. Először is éheztek Isten után, és ez a vágyódás, hogy többet kapjanak Őbelőle, az életüket megváltoztató találkozásra vezette őket, amelyben Ő rájuk bízhatta magát. „[Ő] nem szégyellte, hogy Istenüknek neveztessék” (Zsidó levél 11:16). Ennek kell lennie a végső érintésnek, ami megkoronázza az életet – hogy Isten megnyilvánítsa magát rajtad és melletted. Ez volt az Ő üzenete Mózes felé, aki megkérdőjelezte a szolgálatra való alkalmasságát. Erre így hangzott Isten válasza: „Én biztosan veled leszek!” (2Mózes 3:12, New American Standard Bible fordítás alapján). Nincs ennél jobb minősítés.

Ha van valami, amit megfigyeltem ezeknél a vezetőknél, akkor az a következő: ők nagyon normális emberek. A média beszámolói és hírverései (és néha az életükön levő isteni áldásokról adott hiteles tudósítások is) úgy felnagyították ezeknek az embereknek az imidzsét, ami már nem életszerű. Természetesen megvan a sajátságos lelki beállítottságuk, csakúgy, mint mindnyájunknak. Azonban mindannyian igen erős ajándékkörrel, vagyis kegyelemmel is rendelkeznek, amit Istentől kaptak. Az ajándékok gyakoriak, mindegyikünk életében ott vannak. Ami fontosabb ennél, az, hogy e vezetők mindegyikét megragadta Isten szeretete; és az uralmat vett mindazon, amitől ők azok, akik, és mindazon, amit tesznek. A Krisztus iránti egyszerű elkötelezettségük az, ami fölé emelkedik életük minden más vonásának.

Titkos élet Istenben

Valahányszor lehetőségem nyílt arra, hogy kicsit jobban beleláthassak ezeknek a vezetőknek az életébe, felfedeztem, hogy rendszerint volt egy pillanatuk, vagy Istennel való találkozásuk, ami mindent megváltoztatott. Egyeseknél több ilyen pillanat is történt. Amikor a szabványos ütközik a rendkívülivel, minden más lesz – másnak kell lennie.

Ezek a vezetők mindig készek voltak megosztani a történetüket, ha ezzel bátoríthattak és ösztönözhettek másokat. Azonban egyiküknél sem láttam, hogy önreklámozásra használták a bizonyságtételüket, vagy arra, hogy „szelleminek” tűnjenek. Azokat az embereket, akiknek rendkívüli találkozása­ik voltak Istennel, nem veszi körül a szuperszellemiség felhője. Pál apostol nagyszerű példa erre. Vele történt az egyik legkeményebb ütközése Jézusnak, amit valaha feljegyeztek. (Lásd ApCsel 9:1–22) Az eredmény az lett, hogy az apostolok között magát tekintette a legkisebbnek – aki nem is méltó rá, hogy apostolnak neveztessék, mert üldözte az egyházat. (Lásd 1Korinthus 15:9) Ami azt illeti, a szentek között is a legeslegkisebbnek gondolta magát. (Lásd Efézus 3:8) Nem hiszem, hogy Pál az alázat imidzsét próbálta kive­títeni. Ő olyan módon lecsupaszította a lelkét, aminek fájdalmasnak kellett lennie a számára. Soha nem növünk nagyobbra annál, mint amennyire meg­értjük azt, hogy szükségünk van Isten kegyelmére. Pál apostol nagyon jól bemutatta ezt.

Az igazi istenélmények nem kevélységet eredményeznek. Az ilyen találko­zások mércéje a szellemi találkozásban részesülő személyt ért hatás, és utána a köreiben élőket ért tapasztalat. Hétről hétre csak állok és bámulok azon, hogy a körülöttük levő sok-sok ember mekkora befolyást gyakorol a világra – mi­közben tudom, alig valamivel korábban még egyikükről sem mondták volna, hogy ő a siker jelöltje. Mégis, ilyeneké a Menny királysága.

http://webshop.immanuel.hu/index.php?route=product/product&product_id=7239&search=sorsford%C3%ADt%C3%B3