2016. október 3., hétfő

David Wilkerson - Isten soha nem hagyja el népét 3.

Nem számít, hogy mi lesz a próbatételed - hogy milyen fájdalmat élsz át, milyen próbán mész keresztül, milyen hibád miatt aggódsz.

Ebben a pillanatban is - a téged érő viharok, fájdalmaid, keserűségeid közepén - Jézus közbenjár érted. A te ügyedért könyörög. Soha nem mond le rólad.

Gondolkodj Jézus biztató mondatán, amit Péternek mondott a figyelmeztetéssel együtt: "de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." (22:32). Ebben a beszélgetésben figyelmeztette Pétert Jézus, hogy el fog fordulni. Ugyanabban az igerészben szerepel e kettő!

Szeretteim, itt van tehát a biztosíték és bátorítás mindannyiunk számára. A teremtés Ura a saját kezében tart mindnyájunkat. Nekünk is ezt mondja, mint Péternek: "Kelj fel és lépj tovább. Ne a hibádra koncentrálj. Inkább legeltesd a nyájamat. Figyelmeztesd az én drágáimat az ellenség ellenük munkálkodó eszközeire. És mondd el nekik, hogy minden próbatétel alatt a kezemben hordozom őket."

Röviden, Péternek fontos feladata volt. Első kézből szerzett tapasztalatot, hogy azt az üzenetet hirdesse, amelyre el lett hívva. Tudjátok, Jézus azt mondta egyházának, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy Sátán eszközeit semmibe vegyék. Péter képessé lett beszélni Isten szeretett népének nem csak az előttük álló nehézségekről, hanem arról a hűséges Istenről, aki a legnehezebb időkben is látja őket.

Teljesen tisztában kell lenni az ellenség mesterkedésével és módszereivel. Sátán arzenáljában a legerősebb fegyver a hazugság - ellenünk szóló gonosz hazugság, egyenesen a hazugság atyjának szájából! Mi a legnagyobb hazugság? Hogy Isten nem hűséges a népéhez.

Ahogyan a történelem során mindig is, Sátán Isten beleegyezését követeli, hogy megrostáljon bennünket ma is. Támadni akarja az otthonunkat, házasságunkat, gyermekeinket egészségünket, munkánkat, előmenetelünket, az Úrba vetett hitünket. Ez az az árvíz, amelyről a Jelenések könyve beszél: nehézségek gyötrő áradata a hűségesek ellen.

Talán azt kérded: "Pontosan mekkora lehet ez a szörnyűség egy hívő számára? Mennyit enged meg Isten, amikor engedélyt ad arra, hogy próba érjen?" A zsidók 11-hez megyünk most, ahol a hit hősei és mártírjai próbatételek tömkelegét állták ki. Az Ige azt mondja róluk: "mindezeken, noha hit által elnyerték az Írás jó bizonyságát" (Zsidók 11:39).

Ugyanezt a súlyos szenvedést és nehézséget élik át hívők a világ minden táján napjainkban is, mint amit azok a mártírok átéltek.

Iraki keresztények tömegeire gondolok, akik egy háborús övezet közepén a hitük miatt súlyos fenyegetettségben élnek. Sokan e drága szentek közül az életüket mentve futottak, elhagyva otthonaikat, munkájukat, gyülekezetüket. A túlélésért Szíriába, Jordániába és a többi környező országba kellett menekülniük, és ezek ellenségesek a kereszténységgel. Ezeknek az iraki hívőknek nincs munkájuk, otthonuk, nincs hova menniük. Minden nap imádkozniuk kell az élelmükért. Sokakat megöltek. Ennek ellenére még mindig az evangéliumot szolgálják egy idegen nemzetben, ahová a háború miatt lettek elűzve.

Néhány beszámolót ezektől az iraki hívőktől kaptam. Ezt írják: "David testvér, a nehéz idők nem előttünk állnak. Számunkra a nehéz idők évek óta jelen vannak." Mivel a nehézségeket generációk óta ismerik, megtanultak ragaszkodni hitükhöz. Mint Péter, ők is erővel telve hirdetik Krisztus figyelmeztetését egyházának.

Igazán úgy hiszem, hogy világszerte a pokol támadásai alatt van az istenfélő emberek többsége, ördögi, látszólag reménytelen helyzeteket elszenvedve. Mi a helyzet veled? Ha nem állsz hitpróba alatt, nyomatékosan kérlek: légy nagyon hálás. Valamint légy alázatos, soha nem merj saját erőddel vagy hiteddel kérkedni.

Sátán csak arra vár, hogy a próba alatt álló ember megfáradjon, minden ereje és kitartása elhagyja. Addig vár, amíg úgy tűnik, minden ima megválaszolatlan marad - amíg minden reménytelennek tűnik és tűrőképességünk határáig érünk. Ugyanez történt Péterrel, amikor látta Mesterét megalázkodni a szanhedrin előtt. Ugyanez történt Jóbbal, amikor rákényszerült, hogy eltűnődjön azon, hogy minden számára kedves dolgot elveszített.

Amikor kérdések kezdenek el felmerülni a próbára tett ember elméjében - "Istenem, hol vagy? Miért nem válaszolsz az imáimra?" - ez az a pillanat, amikor Sátán elülteti a rettenetes hazugságot. "Isten megtagadott téged. Elhagyott. Nem hallja amit mondasz."

Azonban Isten nem hagyott el - és soha nem is fog. Sőt, most is ezt mondja neked: "Biztosítottalak róla, hogy soha nem hagylak el. Menj, kelj fel és legeltesd a juhaimat. Óvakodj a Sátán ellened használt eszközeitől. És íme veled vagyok a világ végezetéig." Ámen!