2016. október 18., kedd

A rendkívüli csodákig - Németh Sándor igehirdetése

"Németh Sándor elmondta: amennyiben az ember teljesíti az Apcsel 2-ben olvasható három alaplépést (megtérés, vízben való alámerítkezés, Szent Szellem erejének a vétele), akkor a benne levő Kenet megmarad akkor is, ha azt egyébként nem érzékeli. „Ezt követően legjobban az Isten dicsérete által lehet elérni a rajtunk levő kenet visszaszerzését és növelését, mert ez a leghatékonyabb módszere az Istennel való közösségépítésnek” – mondta a lelkész.

Németh Sándor az Apcsel 19. fejezetéből, Pál apostol Efézusban való szolgálatáról olvasott. Itt az igehirdetés nyomán az emberek a kultuszok helyett az élő Istenhez fordultak, miközben „nem közönséges” csodákat cselekedett Isten Pál keze által. A lelkész kiemelte, hogy Pál szolgálatának sikerének az volt a titka, hogy az adott város erősségeinek felismerte. Amíg Szilásszal a börtönben a dicséret rengette meg az épületet és hozott szabadulást, addig Efézusban az igehirdetés volt a kulcs ahhoz, hogy az emberek Istenhez forduljanak.

Isten az ő munkáját a rajtunk levő kenet által végzi el. Meg kell tanulni úgy mondani az igét, hogy a Szent Szellem hatalma felszabaduljon, mert az Újszövetség szolgálatára a Szent Szellem tesz alkalmassá. A Szent Szellem vétele után válik alkalmassá egy hívő arra, hogy ne pszichéből szólja az igét, hanem szellem által. Ezen múlik, hogy az Isten beszédéből ki tud-e robbanni az az erő, amit hordoz. Az ilyen szellem által mondott ige pedig eléri a szívet, és azt lényegében megváltoztatja – mondta Németh Sándor."
hitgyulekezete.hu