2016. október 17., hétfő

Zsoltárok Könyve 105:1-15.

1. Adjatok hálát az Örökkévalónak, szólítsátok nevét, tudassátok a népek közt cselekményeit!
2. Énekeljetek neki, zengjetek neki, gondolkodjatok el mind az ő csodatettein!
3. Dicsekedjetek szent nevével; örüljön szíve az Örökkévaló keresőinek!
4. Keressétek föl az Örökkévalót és hatalmát, arcát keressétek mindig!
5. Emlékezzetek csodatetteiről, melyeket művelt, csodajeleiről és szája ítéleteiről.
6. Szolgájának Ábrahámnak magzatja ti, Jákób fiai, az ő kiválasztottjai!
7. Ő az Örökkévaló, a mi Istenünk, az egész földön vannak ítéletei.
8. Örökké megemlékezett szövetségéről, az igéről, melyet megparancsolt ezer nemzedékre,
9. melyet kötött Ábrahámmal, és Izsáknak tett esküjéről;
10. megállapította Jákóbnak törvényül, Izraelnek örök szövetségül;
11. mondván: neked adom Kanaán országát, birtoktok osztályául!
12. Midőn csekély számúak voltak, csak kevesen és benne tartózkodók:
13. akkor jártak nemzettől nemzethez, egyik királyságból más néphez.
14. Nem engedte embernek, hogy zsarolja őket, s megfenyített miattuk királyokat:
15. ne nyúljatok fölkentjeimhez és prófétáimat ne bántsátok!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)