2016. október 12., szerda

Zsoltárok Könyve 103.

1. Dávidtól. Áldjad, én lelkem, az Örökkévalót s egész belsőm az ő szent nevét!
2. Áldjad, én lelkem, az Örökkévalót s ne feledkezzél meg mind az ő tetteiről!
3. Ő az, ki megbocsátja minden bűnödet, ki meggyógyítja minden betegségedet;
4. ki veremből váltja meg éltedet, ki körülvesz téged szeretettel s irgalommal;
5. ki jóval tartja el díszedet, hogy megújhodik sasként ifjúságod.
6. Igazságot tesz az Örökkévaló és jogot mind a zsaroltaknak.
7. Megismerteti útjait Mózessel, Izrael fiaival cselekvéseit:
8. irgalmas és kegyelmes az Örökkévaló, hosszan tűrő és bőséges a szeretetben.
9. Nem mindétig fog pörölni s nem örökké haragot tartani.
10. Nem vétkeink szerint járt el velünk, s nem bűneink szerint bánt velünk.
11. Mert a mint magas az ég a föld fölött: hatalmas volt szeretete az ő tisztelői fölött.
12. A mint távol van kelet nyugattól: eltávolította tőlünk bűntetteinket.
13. A mint atya irgalmaz gyermekeinek, irgalmazott az Örökkévaló az ő tisztelőinek.
14. Mert ő ismeri hajlamunkat, emlékezik rá, hogy por vagyunk.
15. Halandónak akár fű a napjai, mint a mező virága úgy virágzik;
16. mert szél vonult el rajta s nincsen, s nem ismeri őt többé a helye.
17. De az Örökkévaló szeretete öröktől-örökké van tisztelői fölött, s igazsága jut gyermekeik gyermekeinek:
18. azoknak kik szövetségét megőrzik s megemlékeznek rendeleteiről, hogy megtegyék.
19. Az Örökkévaló az égben szilárdította meg trónját és királysága a mindenségen uralkodik.
20. Áldjátok az Örökkévalót, ti angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik végezitek igéjét, hallgatván igéjének szavára!
21. Áldjátok az Örökkévalót mind a seregei, szolgálattevői ti, akaratának végezői!
22. Áldjátok az Örökkévalót, mind a művei ti, uralmának minden helyein! Áldjad, én lelkem, az Örökkévalót!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)