2016. április 28., csütörtök

Zsoltárok Könyve 8.

1. A karmesternek, a Gittítre. Zsoltár Dávidtól.
2. Örökkévaló, mi Urunk, mily hatalmas a neved az Egész földön, a ki fenségedet tetted az egekre!
3. Kisdedek és csecsemők szájából alapítottál hatalmat, elleneid miatt, hogy elnémíts ellenséget és boszúvágyót.
4. Midőn látom egeidet, újjaid művét, holdat és csillagokat, melyeket megszilárdítottál -:
5. mi a halandó, hogy megemlékszel róla, és az ember fia, hogy gondolsz reá?
6. Kevéssel tetted csekélyebbé Istennél, dicsőséggel és díszszel koronáztad;
7. uralkodóvá tetted kezed művein, mindet lábai alá helyezted:
8. juhokat és ökröket mindmegannyit, s a mező állatait is,
9. az ég madarát, s a tenger halait – átkel ő tengerek ösvényein.
10. Örökkévaló, mi Urunk, mily hatalmas a te neved az egész földön!

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)