2016. április 6., szerda

Példabeszédek 29:1-9.

1. A feddés embere, a ki megkeményíti nyakát, hirtelen fog megtöretni és nincs gyógyulás. 
2.Midőn sokasodnak az igazak, örül a nép; de midőn uralkodik a gonosz, nyög a nép. 
3. Ember, ki bölcsességet szeret, megörvendezteti atyját, de a ki parázna nőkkel társul, elveszíti a vagyont. 
4. A király jog által fennállást ad az országnak, de az adók embere lerombolja. 
5.Férfi, ki hízeleg felebarátjának, hálót terít ki lábainak. 
6. Rossz ember büntettében tőr van, de az igaz ujjong és örül. 
7. Ismeri az igaz a szegények jogát, a gonosz nem érti meg a tudást. 
8. A csúfolás emberei fölszítják a várost, de a bölcsek lecsillapítják a haragot. 
9. Bölcs ember, ki pörösködik oktalan emberrel, akár háborog, akár mosolyog, nincs nyugta.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)