2016. április 25., hétfő

Zsoltárok Könyve 5.

1. A karmesternek, a Nechílótra. Zsoltár Dávidtól.
2. Szavaimra figyelj, Örökkévaló, ügyelj elmélkedésemre.
3. Figyelmezz fohászom szavára, királyom és Istenem, mert hozzád imádkozom.
4. Örökkévaló, reggel halljad szavamat, reggel folyamodom hozzád és reménykedem.
5. Mert nem gonoszságot kedvelő Isten vagy, nem időzhet nálad, a ki rossz.
6. Nem állhatnak meg kevélykedők szemeid előtt, gyűlölöd mind a jogtalanság cselekvőit.
7. Elveszíted a hazugság beszélőit, vérontás és csalás emberét útálja az Örökkévaló.
8. De én szereteted bőségében bemegyek házadba, leborulok szent templomod felé a te félelmedben.
9. Örökkévaló, vezess engem igazságodban meglesőim miatt, tedd egyenessé előttem utadat!
10. Mert nincs szájukban, a mi őszinte, belsőjük veszedelem; nyitott sír a torkuk, nyelvüket simává teszik.
11. Bűnhődtesd őket, Isten, essenek el az ő tanácsaik miatt; bűntetteik sokasága miatt taszítsd el őket, mert engedetlenkedtek irántad.
12. S örülnek majd mind a benned menedéket keresők, örökké ujjonganak, megoltalmazod őket és vigadnak benned, a kik nevedet szeretik.
13. Mert te megáldod az igazat; Örökkévaló, kegyeddel, mintegy paizszsal, környezed.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)