2016. április 4., hétfő

Példabeszédek 28:12-20.

12. Midőn ujjonganak az igazak, nagy a dicsőség, de midőn felülkerekednek a gonoszok, keresni kell az embert. 
13. A ki eltakarja büntetteit, nem fog boldogulni, de a ki bevallja és elhagyja, irgalmat fog találni. 
14. Boldog az ember, ki mindig retteg, de a ki megkeményíti szívét, bajba esik. 
15. Ordító oroszlán és mohó medve: gonosz uralkodó szegény népen. 
16. Fejedelem, hiányos az értelmességben és nagy a zsarolásban – a ki gyűlöli a haszonlesést, az soká fog élni! 
17. Ember, kit megöltnek vére nyomaszt, a gödörig fusson, ne tartsák őt! 
18. Ki gáncstalanul jár, megsegíttetik, de a ki fonák az útjain, az egyiken elesik. 
19. A ki földjét műveli, jóllakik kenyérrel, de a ki üres dolgokat hajhász, jóllakik szegénységgel. 
20. Hűséges embernek bő áldás jut; de a ki siet meggazdagodni, nem marad büntetlenül.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)