2016. április 7., csütörtök

Részlet Jonathan Cahn "A Hírnök" c. könyvéből

Az Új Exodus magazin legutóbbi számában Ruff Tibor elemzi Jonathan Cahn - A Semita rejtélye c. könyvet. Ugyanezt a témát is érinti előző regénye Cahn-nak a "Hírnök", melyből az alábbiakban olvashattok egy kis részletet. Hogy kedvet kapjatok az olvasáshoz, rendszeresen kerül majd ki ajánló. Mert "nagyon nagy baj, hogy a keresztények nem olvasnak" (Németh Sándor). 

– Nouriel – kérdezte –, hol tartunk a próféciában, az Ézsaiás 9:10-ben?
– „A téglák leomlottak, de…
– „De mi faragott kőből újraépítjük.” – fejezte be a mondatot a próféta. – Ez a Negyedik Előjel kulcsa.
– A Negyedik Előjel: A veszedelmet követően a nemzet bűnbánat, alázat vagy önvizsgálat nélkül, büszkén és dacosan reagál. Vezetői megfogadják, hogy „újraépítjük”. Megesküsznek, hogy nagyobb, jobb, magasabb épületet emelnek, mint a korábbi. Az újjáépítés pontosan a pusztítás helyén történik. Az építkezést a nemzet újjáéledése jelképének szánják. A leomlott épület romjaiból kell, hogy kiemelkedjen, és magasabb kell, hogy legyen. Ez lesz ellenszegülésük magasra tornyosuló bizonysága, a leomlott falaknak, illetve magának a nemzetnek az újjáépítése, a Negyedik Előjel… a Torony.
– Akkor, ha az ősi rejtély Amerikához kapcsolódik, valahogy 9/11-nek is kapcsolódnia kell az újraépítjük szóhoz.
– Úgy van. Az őket ért veszedelmet követően az ókori Izrael vezetői kijelentették: „Újraépítjük” – a dac első jeleként. Ha a rejtély ma is érvényes, és most Amerikára vonatkozik, akkor számíthatunk rá, hogy ugyanezt a fogadkozást, ugyanezt a szót halljuk 9/11-et követően is, ezúttal az amerikai vezetők szájából.
– És ez megtörtént? Kimondták?

– Igen, kimondták. Nem mintha nem lett volna természetes újjáépítésről beszélni, de döbbenetes az, hogy pontosan ezt a szót hangoztatták újra meg újra nyilvános felszólalásaikban.
New York város polgármestere a támadás után: „Újraépítjük…”
Az állam vezető szenátora: „Újraépítjük…”
Az állam kormányzója: „Újraépítjük. És megyünk előre.”
Az állam második szenátora: „Újraépítjük…”
A város polgármestere az újjáépítés idején: „Újjáépülünk, megújulunk, és megmaradunk a szabad világ fővárosának.”
Az Egyesült Államok elnöke: „Újjáépítjük New York városát.”
Így vagy úgy, mindegyik vezető végül ugyanazokat a dacos szavakat használta, amelyek az ókori Izrael vezetőinek szájából hangzottak el évezredekkel korábban.
– És akárcsak az ókori Izrael esetében, itt sem csak a szavak számítottak.
– Így van, Nouriel. A szavakat tettek követték.
– És mi történt azután, hogy az amerikai vezetők kimondták ezeket a szavakat?
– Az ő szavaikat is tettek követték. Eltakarították szeptember 11-e romjait. Aztán megjelent egy tábla a Ground Zerónál a következő szavakkal: „Hamarosan új ikon magasodik majd Alsó-Manhattan sziluettje fölé: a Szabadság-torony!”
– A Torony!
– Pontosan. Ez lett az újjáépítés középpontja.
– És a feliraton ikonnak nevezik. Az újjáépítés jelképének, a Ground Zero és az egész nemzet újjáépítése jelképének szánták.
– A dacos szembeszegülés jelképe lett. Ez a szó újra meg újra megjelenik a kommentárokban. Figyeld csak:
„Egy olyan nép dacolása ez, amely bűnbánat helyett dicsekszik a vétkével.”
„Nem figyelni, amikor Isten szól, bármilyen hangon szólít is meg bennünket, már kellőképpen bűnös dolog, de ennél nagyságrendekkel rosszabb szándékosan dacolni a Mindenhatóval.”
„A gőgös dac Istennel szemben mindig katasztrófát von maga után.”
– Jóval azelőtt, hogy az újjáépítés megkezdődött volna, amikor még a támadás pora a pusztítás helyszíne fölött lebegett, egy amerikai szenátor megjövendölte a jövőbeni kampány értelmét:
„Azt hiszem, az egyik legelső dolog, amire el kell köteleznünk magunkat – és ez nemzeti célként szövetségi támogatásra érdemes –, a Világkereskedelmi Központ tornyainak újjáépítése, és az, hogy megmutassuk a világnak: nem félünk, hanem DACOLUNK.”
– Két és félezer évvel később New York polgármestere ugyanezt jelenti ki a Ground Zero kövén állva: „Mutassa meg a világnak ez a nagyszerű Szabadság-torony, hogy amit ellenségeink elpusztítani szándékoztak… minden korábbinál magasabbra emelkedik.”
Az Ézsaiás 9:10-zel kapcsolatos kommentárok szavaival:
„Azzal dicsekedtek, hogy elpusztított országukat újjáépítik, és erősebbé és dicsőségesebbé teszik, mint előtte bármikor.”
New York polgármesterének szavaiból, szeptember 11-re reagálva: „Újjáépítjük. Erősebben jövünk ki ebből a helyzetből, politikailag erősebben és gazdaságilag is erősebben.”