2016. április 7., csütörtök

Példabeszédek 29:10-18.

10. A vérontás emberei gyűlölik a gáncstalant, és az egyenesek gondoskodnak lelkükről. 
11. Egész indulatát szabadon engedi a balga, de a bölcs utoljára lecsendesíti. 
12. Uralkodó, ki hazug szóra figyel, annak szolgái mind gonoszok. 
13. Szegény és elnyomás embere találkoztak, mindkettejük szemeinek megvilágosítója az Örökkévaló. 
14. Király, ki igazsággal ítéli a szegényeket, annak trónja mindenkorra megszilárdul. 
15. Vessző és intés bölcsességet ad, de a szabadjára eresztett fiú szégyent hoz anyjára. 
16. Midőn megsokasodnak a gonoszok, sokasodik a bűn, de az igazak meglátják elestüket. 
17. Fenyítsd fiadat és nyugalmat ad neked, és gyönyöröket szerez lelkednek. 
18. Látomás nélkül elvadul a nép, de a ki megőrzi a tant, boldog az!

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)