2016. április 8., péntek

Derek Prince - Az átok és orvoslása 8.

A Sátán szolgái tudják, hogy kik az ő ellenségeik. (Például az Apostolok Cselekedeteiben, amikor Skéva fiai kiakarták űzni a démonokat, azt mondták a démonok: Jézust ismerjük, Pálról is tudunk, de ti kicsodák vagytok?) A Sátán embereinek tehát van egyfajta ismeretük, tudják, hogy ki az ellenségük, tudják, hogy ki valóban Isten embere! Ez meglepő, mert gyakran keresztények ugyanezt nem tudják a Sátán szolgáiról elmondani. De Istennek az az akarata, hogy tisztában legyünk ellenségeinkkel, és győzzük le őket.
Például én is biztos vagyok abban, hogy engem ismernek a Sátán hivatásos szolgái. De azt is tudom, hogy komoly védelmem is van, és nem félek.

Példabeszédek 2,10-11. Mert bölcsesség megy a te szíved­be, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged.

Egyszer amikor prédikáltam, egy ember odajött hozzám az összejövetel végén, és azt mondta:
- Amikor prédikáltál, három embert láttam körülötted. Először azt hittem, káprázik a szemem. Ezért kinéztem az ablakon, s csak egy idő után pillantottam vissza rád. És akkor is ott volt az a három személy. Az egyik oldaladon, pontosabban a jobb oldaladon erős, szakállas férfi állt, ezt láttam a legtisztábban, mögötted is állt valaki, de azt már nem tudtam kivenni, hogy férfi-e vagy nő. A bal oldaladon álló alak pedig egészen elmosódott.
- Vajon ezek a személyek ellenem voltak ott vagy mellettem? - kérdeztem.
- Tudod - válaszolta -, amikor néztelek és láttam őket, az Elnök jutott az eszembe. Ha megjelenik a nyilvánosság előtt, a titkosszolgálat emberei védelmezik. Így védelmezett téged is az a három alak.

Amikor a Példabeszédek 2,10-11-et olvastam, úgy éreztem, hogy ezek a személyek őriznek engem. Aki a jobbomon van, az a bölcsesség, az értelem. Nagyon világos, kivehető, férfias. Mögöttem a belátás, a megítélés, ez már nem olyan tisztán kivehető, mint az első, nem is tudom, hogy férfi-e vagy nő. És a bal oldalamon - ez a leghomályosabb nekem - van a meggondolás. Ez nagyon bizonytalan és árnyékos. Istennek is megvan a titkosszolgálata!

Most nézzük meg, mik az átkok elsődleges okai. Például, ha Izraellel nyíltan közösséget vállalsz, észrevétlenül a Sátán céltáblája leszel. Ugyanez nemcsak egy személyről, hanem egy egész gyülekezetről is elmondható. Tehát, ha azonosulsz a zsidókkal, biztos vagyok benne, hogy zaklatásoknak, üldözéseknek leszel kitéve. De ha nem tudod elviselni a zaklatásokat, üldöztetéseket, amelyek akkor érnek, ha nyilvánosan Izrael népéhez vagy az Egyházhoz csatlakozol, akkor inkább soha ne menj zsidók és keresztények közé!

Visszatérve az átok elsődleges okához: az okkult tevékenységet teszem az élre. Az V. Mózes 27,15-ben Isten Igéje azt mondja, hogy átko­zott mindaz, aki valamiféle képet vagy tárgyat csinál, s azzal akarja Istent tisztelni.
A legfontosabb parancsolat: Sze­resd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Hogy ennek hogyan engedelmeskedsz, meghatározza a sor­sodat. Ha valamilyen vallásos tárgyat, kegytárgyat őrzői, ha ilyen van a birtokodban, akkor egy hamis istenséggel állsz kapcsolatban, és átkozott vagy. Jó példa erre Rákhel, aki ellopta apja (Lábán) bálványis­teneit, így okkult szellem uralma alá került, és nagyon gyorsan jött férjé­nek, Jákóbnak az átka. (De erről a szerencsétlen történetről már be­széltem.)

IV. Mózes 6,5-8. Szeressed azért az Urat, a te Iste­nedet, teljes szívedből, teljes lelked­ből és teljes erődből. És ezek az Igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiai­dat, és szólj ezekről, amikor a há­zadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és amikor fel­kelsz. És kössed azokat a te kezedre je­gyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. 

Sokan kérdezték már tőlem: Va­jon milyen mértékben határozzák meg a szülők vétkei a gyermekek életét? Nem tudok erre pontosan fe­lelni. De egyet tudok; ha valaki vétkezik az első parancsolat ellen, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, elmédből és erőd­ből, akkor biztos, hogy az átok har­mad- és negyedíziglen kihat a leszármazottakra. Biztos, mert Isten ezt mondja.

Forrás: Új Exodus, 1989.