2016. április 13., szerda

Derek Prince - Az átok és orvoslása 9.

Most nézzük egy kicsit az amerikai történelmet, és tanuljunk belőle.

Abraham Lincoln felesége a Fehér Házban spiritiszta szeánszokat folytatott. Ez - ebben biztos vagyok - átkot hozott a Fehér Házra és az elnöki tisztségre. Fia Robert Lincoln 20 év alatt három halálosan megsebesített elnökkel találkozott a Fehér Házban, olyanokkal, akik erőszakos halál áldozatai lettek. Az egyik közülük a saját apja volt.

1813-ban - csak a lényeget mondom, nevek nélkül - az akkori amerikai kormány különféle szerződéseket kötött a földről az indiánokkal, akik azon a területen laktak, ahol az amerikaiak megvetették a lábukat. Aztán sorra megszegték és visszavonták ezeket a szerződéseket. Az V. Mózes 27,16 azt mondja, hogy ne mozdítsd el a felebarátod, szomszédod határát, mert átkozott leszel. Úgy hiszem, hogy az amerikai nép átok alá került azért, amit az indiánokkal tett.

Nos, 1813-ban az egyik indián törzs hivatásos varázslója azt mondta: "Minden 0-ra végződő évben megválasztott elnök erőszakos halállal haljon meg."
Ami most következik, az nem kitalálás, hanem történelmi tények sora. Világi történészek foglalkoztak vele ilyen megközelítésben, aho­gyan most mondom.
1840-től 1960-ig minden 0-ra vég­ződő évben megválasztott elnök erőszakos halállal halt meg.

1840 W.H. Hamson
1860 Abraham Lincoln (1865. április 4.)
1880 Garfield (1881-ben halt meg) 
1900 McKinley (először 1896-ban volt elnök, 1901-ben halt meg)
1920 Warren Harding (1923-ban) 
1940 Roosevelt 
1960 John F. Kennedy 

S végül 1980-ban lett elnök Ronald Reagan, aki ellen merényletet követtek el, de tudjátok miért nem halt meg? Mert keresztények felismerték ezt az átokvonalat, és megtörték erejét, így megszűnt ez az átok! De úgy vélem, még nagyon sok szellemi harc, böjt és ima kell ahhoz, hogy tartós eredmény következzék be. Az amerikaiak nagyon csúnyán elbántak az indiánokkal, Isten azonban törvényszerető Isten, és számon kéri a kiontott vért. Erről még a Jelenések könyve is ír.

Tehát az USA legfőbb szellemi problémája az, amit az indiánokkal tettek. Persze az indián kultúrát sem védelmezem. Egyáltalában nem vagyok fajgyűlölő, de tény, hogy az indiánok is hamis isteneket imádnak. Ha te az igaz, élő Istent imádod, akkor az Ő tekintélye alá fogsz tartozni. Ez nem saját akaratunkból történik, hanem automatikusan. De ugyanez érvényes arra is, ha valaki hamis istenséget imád. Akkor annak a tekintélye alá kerül, az uralkodik rajta.

Az átok ellen küzdened kell, íme a recept:
1. Felismerés (ezzel már 80 száza­lékig kint vagy belőle)
2. Megbánás (itt családi, vallási bűnöket is meg kell vallani!)
3. Megtagadás
4. Ellenállás

Hogyan lehet ezt gyakorlatilag megvalósítani:
1. Rakj le világos igei alapot (Jakab 4,7; Galata 3,13-14; Efézus 1,7) Az átokból való szabadulás fő alapja a megváltás, Jézus vére, amellyel visszavásárolt a Sátán kezéből. (Kolossé 1,12-14; I. János 3,18/b; Lukács 10,19) A kereszt Isten nagy STOP jele a Sátán számára!
Itt jegyzem meg, hogy Isten so­hasem tesz üres ígéreteket. Ha Isten egy Igében háromszor is azt mondja, hogy ne félj, akkor biztos lehetsz abban, hogy a Sátán mindent el fog követni, hogy félelemben, rettegésben tartson.

2. Valld meg a hitedet Krisztusban!
3. Kötelezd el magadat engedel­mességre!
4. Vallj meg minden felismert bűnt, de ne turkálj vagy analizálj magadban, mert a Szent Szellem úgy is világosságra hozza benned azt, ami akkor aktuális.
5. Bocsáss meg mindenkinek!
6. Tagadj meg minden kapcsolatot az okkultizmussal!
7. Hívd segítségül Jézus Krisztus Nevét, hogy megszabadulj, felszabadulj!

Forrás: Új Exodus, 1989.