2016. április 18., hétfő

Példabeszédek 31.

1. Lemúel királynak szavai. Beszéd, mellyel oktatta őt az anyja . 
2. Mit, én fiam, mit én méhem fia és mit én fogadalmim fia? 
3. Ne add az asszonyoknak erődet, sem útjaidat a királyrontóknak. 
4. Ne a királyoknak, Lemúel, ne a királyoknak borivás, ne a fejedelmeknek részegítő ital! 
5. Nehogy igyék és elfelejtené a szabott törvényt és elváltoztatná a nyomorúság minden fiának jogát. 6. Adjatok részegítő italt a bujdosónak és bort az elkeseredett lelkűeknek; 
7. igyék és felejtse el szegénységét és szenvedésére ne emlékezzék többé. 
8.Nyisd meg szájadat a némának, a mulandóság minden fiának jogáért. 
9. Nyisd meg szájadat, ítélj igazsággal és szerezd jogát a szegénynek és szűkölködőnek. 
10. Derék asszonyt ki talál, a korálokat felülmúlja értéke. 
11. Bízott benne férjének szíve és nyereség sem hiányzott. 
12. Jót tett vele s nem rosszat éltének minden napjaiban. 
13. Gondja volt gyapjúra és lenre, és dolgozott kezei kedvével. 
14. Úgy volt, mint a kalmár hajói, meszszünnen hozta kenyerét. 
15. Fölkelt, midőn még éjszaka, s kiadta, az eledelt házának, s a kiszabott kenyeret szolgálóinak.
16. Gondolt mezőre és megvette, kezének gyümölcséből ültetett szőlőt. 
17. Erővel övezte föl derekát és szilárdította karjait. 
18. Megérezte, hogy jó a keresete nem alszik el éjjel mécsese.
19. Kezeit kinyújtotta a guzsalyra és ujjai tartották az orsót. 
20. Tenyerét megnyitotta a szegénynek és kezeit kinyújtotta a szűkölködőnek. 
21. Nem féltette házát a hótól, mert egész háza karmazsinba van öltözve. 
22. Takarókat készített magának, bysszus és bíbor az öltözete.
23. Ismeretes a kapukban férje, midőn együtt ül az ország véneivel. 
24. Gyolcsot készített és eladta és övet, melyet adott a kanaáninak. 
25. Erő és dísz az öltözete és nevetett a jövendő nap elé. 
26. Száját fölnyitotta bölcsességgel, s szeretetnek tana a nyelvén. 
27. Szemléli házának menetét, és a restség kenyerét nem eszi. 
28. Előálltak fiai és boldognak mondták, férje és megdicsérte. 
29. Sok a nő, kik derekasat végeztek, de te föléje jutottál mindnyájának.
30. Hazugság a kellem, és hiábavalóság a szépség; asszony, ki istenfélő, az dicsértessék. 
31. Adjatok neki kezei gyümölcséből és dicsérjék őt a kapukban tettei!

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)