2016. április 29., péntek

Reinhard Bonnke - A Szellem ajándékai - A bölcsesség beszéde 6.

Hogyan működik?

A bölcsesség beszéde nem feltétlenül a gyülekezetben felállva, fennhangon kihirdetett drámai bejelentés. Még sok más módon jelentkezhet. Lehet, hogy egy hétköznapi beszélgetés során. A felülről származó bölcsesség által a beszélgetés közben hirtelen a kezünkbe kerül az adott szituáció megoldásának kulcsa. Jöhet gyakorlatilag bárkitől, akár a jelenlévő legalkalmatlanabbnak vélt személytől is.

A bölcsesség beszéde jöhet a Szentíráson - a minden bölcsesség könyvén - keresztül is. Kétségen felül a Szent Szellem ezt a módot használja a leggyakrabban. Az értelem, megértés leggyakrabban a lépteinket vezető Ige meghallásából származik. Ez az egyik oka annak, hogy az Ige szolgálata oly létfontosságú számunkra. A Bibliának megvan az a sajátos jó szokása, hogy szól hozzánk, akár a legváratlanabb kifejezésekkel is, mindenféle helyzetekben.

A tapasztalatra támaszkodó vagy szakismerettel operáló szolgálatoknak is az Igére kell alapozniuk. Szemináriumok százai kínálják mindenfelé az üzleti élet tapasztalatait, illetve más területek szaktudását Isten munkája számára, de bármely nagyszerűek legyenek is, az Ige nélkül mindnyájan szűkölködnek. Az üzleti világ tapasztalatainak bölcsessége nem teszi feleslegessé az Istentől származó bölcsességet, a bölcsesség beszédét, az Isten általi vezetést. A bölcsesség beszéde ugyanis túlmutat az emberi tapasztalaton: kijelentés.

A bölcsesség beszéde jöhet egy elejtett megjegyzésből vagy egy odavetett észrevételből is. Annak, aki mondja, talán semmiségnek tűnik, a Szellem azonban kilőtt nyílként viszi be az adott probléma vagy szükség szívébe. Ez is, mint az összes többi ajándék, „a közjó érdekében" működik, hogy megtanítson bennünket "bölcsességben járni", különösen „a kívül valók" irányában (Ef 5,15; Kol 4,5).

A bölcsesség olyan, mint egy kincsestár (Kol 2,3; Mt 13,52; Róm 11,33). Maga az ajándék - vagy megnyilvánulás -: ez a kincs! Nagyon gyakorlati haszna van. Lehet, hogy olyan módon történik, amiben látszólag semmi csodálatos nincs. Isten azonban nem szeret nagy ügyet csinálni az ilyen dolgokból - nagyon csendesen, szinte titokban cselekszik, és egyáltalán nem arra törekszik, hogy elkápráztasson bennünket. Nem az a fontos, hogy az egész látványos formában történjen. Olyan csodáról van itt szó, ami ugyanakkor elhat a problémák gyökeréig is.

Bölcsesség beszédét kaphatunk saját magunk vagy valaki más vagy keresztények egész csoportja számára is. Pál esetében személyesen jött, Saul esetében viszont Sámuelen keresztül.

Még egy utolsó figyelmeztetés a bölcsesség beszédével kapcsolatosan. Ennek az ajándéknak a legfőbb célja, hogy vezessen bennünket. Sokan kérik Istent, hogy adjon nekik tanácsot, mutassa meg, merre induljanak, de vajon honnan veszik, hogy Isten azt akarja, hogy menjenek egyáltalán? Veszélyes dolog azt kérni Istentől, hogy mutasson neked új irányt, hacsak előtte nem kaptál egy olyan bölcsesség beszédét, amiben Isten jelezte, hogy új irányba akar elindítani téged. Ha ilyet nem kaptál, Isten alighanem azt akarja, hogy folytasd tovább ugyanúgy, mint addig. Másrészt viszont, ha azt akarja, hogy irányt változtass, mindenképpen a tudomásodra fogja hozni, és nem fogja mindenáron elhallgatni mindaddig, míg kedved nem lesz böjtölni és imádkozni, hogy rátalálj, mi is lehet az? Ha Isten nem szól, annak valószínűleg az az oka, hogy éppen nincs mit mondania, és meg van elégedve azzal, amit és ahogy csinálod, Ő nem egy rádió kedved szerint ki- és bekapcsolhatsz! Kellő időben tudomásodra fogja hozni, ha rossz irányba indultál el.