2016. április 4., hétfő

Derek Prince - Az átok és orvoslása 7.

A Sátán elleni küzdelem tulajdonképpen egy jogi csata, és Isten nem garantálta, hogy konfliktusmente­sen fog lezajlani. A Sátán ragaszkodik a jogaihoz, de Isten őt Jézus Krisztus által jogszerűen legyőzte, s ennek a győzelemnek vagyunk mi a részesei és tanúi.
Erre a Józsué 1-ben van egy jó példa.

Isten örökségül adta az ígéret földjét Izraelnek. Az örökség tehát megvan, de a nép még nem volt benne. A népre várt, hogy elfoglalja. Harc előtt álltak, mert az ígéretek földjét ellenséges népek lakták, és Józsuénak és a népnek el kellett azt foglalnia. Nem volt minden készen, és nem volt minden könnyű.

Vannak helyzetek, amikor a magad számára fontos, hogy meghatá­rozd: ebben a helyzetben kié az elsőbbség, ki hordoz tekintélyt. Nagyon fontos az, amit az apa tesz a gyermekével, amit mond ne­ki. Az is ha jót, pozitívat, és az is, ha rosszat, negatívat. Beszéde szinte teljesen meghatározza gyermeke sorsát, mert Isten tekintélyt adott az apának és ez minden esetben, jóban is, rosszban is megnyilvánul. Azt nem mondom, hogy átokból reménytelen dolog kikerülni, de nagyon alaposan meg kell vizsgálni azokat a gyökereket, ami miatt átok alá kerültél,és nagyon fontos megérteni, hogy hogyan kerültél bele. Tudok egy esetről, amikor a feleség nem szerette a férjét, hanem titokban más férfit szeretett, s öntudatlanul is a férje halálát kívánta. A férj nagyon súlyosan megbetegedett, s addig nem is gyógyult meg, amíg az átok meg nem lett törve.

A legrosszabb, amit magadnak mondhatsz: bárcsak meghalnék! Ez a legveszélyesebb kívánság! Ne játssz ezzel, mert nagyon könnyen a Sátán befolyása alá kerülhetsz. Nem kell sokszor mondanod, néha elég csak egyszer és a tragédia feltartóztathatatlan.

Ruth, amikor feleségül vettem, egy idő múlva gyakran panaszkodott, hogy fáj a lába. Egyszer úgy vezetett a Szent Szellem, hogy imádkozzam a lábaiért, s érdekes módon valahogy így imádkoztam: "Köszönöm lábak, hogy eddig hordoztátok Ruthot, köszönöm, hogy ti hoztátok őt el hozzám, nagyon jó szolgálatot tettetek, igazán nagyon hálás vagyok nektek."
S amikor így imádkoztam, Ruth- nak eszébe jutott, hogy diáklány korában a tükör előtt állva látta, hogy milyen vékonyak a lábai és ez egyáltalán nem tetszett neki. Azt mondta: Gyűlöllek titeket! Így megátkozta a lábait, s ez volt a gyökere, az oka a fájdalmainak.
Ki vagy te, hogy kritizálni mered azt, amit Isten alkotott? Isten a fazekas, te csak egy cserépedény vagy. És a cserépedény nem mondhatja a fazekasnak: miért ilyenre csináltál?!

Elmondok egy másik történetet is, amely szinten Ruthtal kapcsolatos, és nagyon tanulságos.
Egy időben nagyon fájt a rekeszizma. Sok testvér imádkozott érte, mi is sokat imádkoztunk, sőt böjtöltünk is, de csak nem múlt el. Elmentünk orvosokhoz, valami kábító hatású gyógyszert írtak fel neki, amely valamelyest csökkentette a fájdalmat, de nem szüntette meg. Ám én nem akartam, hogy egy állandóan bódult feleségem legyen s nagyon szerettem volna ezt a problémát megoldani.
Egyszer Ruth azt mondja, hogy van egy testvérnő, akivel ha beszélget, a fájdalmak erősödnek. Kiderült, hogy ez a testvérnő azt akarta, őt vegyem feleségül, és úgy tekintett Ruthra, mint valami akadályra, torlaszra, aki az útjában van. Szívében Ruth halálát kívánta, hogy ő léphessen a helyére. Mélyen ördögi dolog ez.

Amikor felismertük és ellene mentünk és megtörtük ezt a sátáni átkot, Ruth egyik pillanatról a másikra meggyógyult. Tudjátok, hogy mi volt az indítéka ennek a testvérnőnek? Az irigység. Tehát nem becsülhetjük le az irigységet, mint ellenséget. El kell bánni vele. Az esetből megtanultam, hogy nemcsak a kimondott szó hoz átkot, ha­nem a szívbéli vágy, kívánság, gondolat is. Mert ami az ember szívében van, az kihat egész környezetére. Nem lehet azt elrejteni Krisztus Testében. Nincs olyan titok, ami napvilágra ne jönne. De ez a példa is mutatja, hogy nagyon fontos a szolgáló testvérek feleségeinek a védelme. Mert amikor a résre állnak, hogy megvédelmezzék a férjüket, súlyos sebeket, sérüléseket kaphatnak. Tehát az ő védelmüket is biztosítani kell!

Háborúban állunk! Sok keresztény annyira vak és hiszékeny, hogy nem is gondolja: a Sátán hivatásos szolgái nyíltan hadat üzentek Isten szolgáinak. Jobb, ha leveszed a szemedről a kötést és tudomásul ve­szed, hogy a Sátán szolgái támadnak bennünket.

Forrás: Új Exodus, 1989.