2016. április 21., csütörtök

Zsoltárok Könyve 3.

1. Zsoltár Dávidtól, midőn elmenekült fia Absalóm elől.
2. Örökkévaló, mily sokan vannak szorongatóim, sokan támadnak ellenem!
3. Sokan mondják lelkemről: Nincs segítség számára Istenben. Széla.
4. De te, Örökkévaló, paizs vagy körülöttem, dicsőségem és fejem fölemelője.
5. Hangommal az Örökkévalóhoz kiáltottam föl, és ő meghallgatott engem szent hegyéről. Széla.
6. Én lefeküdtem és aludtam, fölébredtem, mert az Örökkévaló támogat engem.
7. Nem félek a népnek tízezreitöl, kik köröskörül nekem szegültek.
8. Kelj föl, Örökkévaló, segíts meg engem, Istenem! Mert állkapcson ütötted mind az ellenségeimet, a gonoszok fogait széttörted.
9. Az Örökkévalóé a segítség, népedre az áldásod! Széla.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)