2014. június 2., hétfő

Dave Hunt - Az üdvösség kérdése 2.

Cél: a bűnösök megmentése

Előfordulhat az, hogy valaki újjászületett keresztény családban nő fel, jár gyülekezetbe, gyermekkorától kezdve ismeri a Bibliát, és ugyanakkor rájön, hogy még nincs üdvössége. Az, hogy az elménkkel egyetértünk mindazzal, amit a Biblia mond, még nem jelenti azt, hogy üdvösségünk is van. Mindenkinek saját magának kell elfogadnia Jézus Krisztust mint személyes Megváltóját. Hit által nyerhető el az üdvösség:

„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által” (Efézus 2,8). Így teljesen más minden - „új teremtés” Krisztusban; „a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden”. (2Korintus 5,17)

Most már üdvössége van, és az egyetemes egyház tagja. Nem azért, mert csatlakozott a baptista, a református, a metodista, a katolikus vagy bármelyik más egyházhoz, hanem azért, mert Isten Szelleme, a Szent Szellem belehelyezte őt Krisztus testébe: „Az Úr pedig minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel” (Apostolok Cselekedetei 2,47). „Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök (= pogányok)” (I. Korintus 12,13). Ez tehát az evangélium „jó híre”.

Jézus Krisztus meghagyta a tanítványoknak, hogy „elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek” (Márk 16,15) azért, hogy beteljesedjen Jézus Krisztusnak az a küldetése, hogy a bűnösöket megmentse. A teljes evangéliumi keresztények elsődleges célja az kell, hogy legyen, hogy hirdetik az evangéliumot az elveszetteknek, hogy azok üdvözülhessenek. Péter apostol azt mondta, hogy „nincsen senki másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk” (Apostolok cselekedetei 4,12). Pál apostol legfőbb kívánsága az volt, hogy a zsidók üdvösségre jussanak (Róma 10,1). Ez kell, hogy legyen az újjászületett keresztények kívánsága is az egész emberiségre vonatkozóan.