2014. június 11., szerda

Kenneth E. Hagin - Isten gyógyszerei 4.

A hit működteti az isteni gyógyulást. Isten pedig pontosan megmondta nekünk, hogy jön a hit. A Róma 10:17-ben azt mondja: „Azért a hit van." (angol fordítás szerint „jön". Tudjuk, a hit jön. Honnan jön? Hogyan jön? „A hit hallásból van..." Nem látás által jön. Nem tapintásból. Hallás által. Minek hallásával? „...És Isten szavának hallása által." Isten Igéjének hallása által jön a hit. Nem csoda, hogy azt mondja: „Hajtsd füled beszédeimre, így jön a hit!" így jön a gyógyulásban való hit is. Hagy ismételjem újra a Példabeszédek 4:22 versét:
„Mert életük ezek (szavaim) azoknak, akik megnyerik és egész testűknek egészség (vagy gyógyszer)."

Sose tudom elképzelni, hogy a keresztények, különösen a Szellemmel telt keresztények, amikor megbetegszenek - ez pedig megtörténik - miért nem szánnak időt arra, hogy megleljék, mi Isten mondanivalója erről. Vagy miért nem figyelnek arra, amit Isten mond. Ahelyett, hogy megnyitnák fülüket arra, ami Isten mondanivalója, mindenki más mondanivalójára figyelnek. Az emberek állhatnak jól szívükben és rosszul fejükben. Nem rosszindulattal mondom ezt, de már rég megtanultam, hogyha egy témáról nem Isten Igéjét adják nekem, akkor nem tudsz arra figyelni, amit mondanak, még a prédikátorra sem. Néha jó emberek természetes tanácsot adnak neked, ami miatt szellemileg elhibázod a dolgot.

Isten azt mondta: „Hajtsd füleidet az én beszédemre." Ha Istenre fogsz hallgatni, néha ki kell zárnod más dolgokat. Arra kell figyelnünk, amit Isten mond Igéjében, hogy élvezzük Igéje áldásait. Bármely vonalon arra kell figyelnünk, amit Isten mond, hogy élvezzük az áldást, amit Isten tartogat számunkra. Hajtsd füleidet... Figyelj Isten mondanivalójára. Van Neki bármi mondanivalója a betegségről? Sok. Íme egy válogatás és a negyedik fejezetben még többet fogsz találni.

Igéje azt mondja: „Ő vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta a mi betegségeinket."  (Máté 8:17)
Igéje azt mondja: „Aki a mi bűneinket maga vitte fel a testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg." (lPét 2:24) Igéje azt mondja: „A názáreti Jézust, mint kéné fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, aki széjjel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak." (Apcsel 10:38) Ő a betegséget sátáni elnyomásnak hívja.