2014. június 11., szerda

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 38.

Békülj meg!

A megbékélés egy elromlott kapcsolat helyrehozása. Isten a kereszt által hozta el a megbékélést. "Minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által" (2. Kor. 5:18.). A "megbékélés"-nek fordított görög szó tökéletes változást jelent; az ellenségeskedés barátságra fordulását. Isten a következő versben is erről a megbékélésről beszél:

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden." (2. Kor. 5:17.)

Jézus kifolyt vére teszi lehetővé a dolgok tökéletes megváltozását, és ez a változás a megbékélés. A megbékélés által azok, akik valamikor Isten ellenségei voltak, az Ő gyermekeivé és isteni természetének részeseivé váltak.
Nem elég, ha Isten egyszerűen megbocsátott nekünk? Nem, Isten többet akar, mint a megbocsátott bűnök gyűjteményét. A bűnös emberrel való kapcsolat helyreállítását kívánja Ádám és Éva bűnének következménye mindannyiunkra kihatott: az Istennel való kapcsolat összetört. A megbékélés által Istennel való kapcsolatunk állt helyre (lásd Róma 5:17-19 ).

Nem elég, ha egyszerűen megbocsátunk másoknak? Nem, Isten a kapcsolat helyreállítását kívánja. A másoknak való megbocsátás feltétele a megbékélésnek. A megbékélés kétoldalú dolog. Az egyik fél felajánlja, a másik fél elfogadja. Ugyanez vonatkozik Istennel való kapcsolatunkra. Isten felajánlja, de nekünk el is kell fogadnunk. Akkor történik meg a megbékélés két ember között, amikor az egyik fél kezdeményezi a kapcsolat helyreállítását, a másik pedig elfogadja azt.

Nem kényszeríthetünk másokat arra, hogy megbékéljenek velünk, de Isten világossá tette, hogy a megbékélést a mi részünkről mindenképpen meg kell próbálnunk. "Ha lehet amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek" (Róma 12:18).

Legfmomabban fogalmazva is nyugtalanító lehet fontolgatni a kapcsolat helyreállítását azokkal, akik mély sérüléseket okoztak nekünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a sikeres megbocsátás valódi próbája a békesség kiáradása. Ha a helyreállított kapcsolat békés, veszekedéstől és zűrzavartól mentes, akkor nem félünk tőle, hanem élvezzük.

Erősödj meg Isten szeretetében!

Jézus "utált és az emberektől elhagyatott volt", de mégsem volt zavart a személyisége (Ézs. 53:3.). Van egy alapvető oka annak, amiért Jézus stabil maradt a sebek ellenére is: biztos volt az Atya szeretetében. Át tudta adni magát az Atya akaratának egészen a keresztfáig, mert tudta, hogy Atyja szereti Őt. El tudta viselni az emberek szörnyű elutasítását, mert az Atya szeretetében gyökerezett.

"Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent."
(Jn. 3:35.)

"Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, amiket Ő maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. ” (Jn. 5:20.)

Az Atyaisten szeretetének a hűsége inkább ad biztonságot és erőt a hántások kiállására, mintsem az emberi szereteté. Általában elterjedt az a tévedés, hogy ahol az emberi szeretet véget ér, ott Istené sem tart tovább. Jézus a kővetkező biztató szavakat mondta nekünk, hogy mi is szilárdak tudjunk maradni a mások okozta szenvedések ellenére: "Maga az Atya szeret titeket" (Jn. 16:27 ).

Az elutasítás ugyanolyan hatással van az ember szeretőibe vetett bizalmára, mint az összetört sín a vonatra - kisikláshoz vezet! Hogyan bízhatna az ember a szeretetben megint? Soha nincs garancia arra, hogy az emberi szeretet nem vall kudarcot vagy nem ábrándít ki. Csak egyetlen szeretet van, amely soha el nem bukik - Isten szeretete. Ezért bízz Isten szeretetében, és az megerősíti a belső emberedet.