2014. június 2., hétfő

Derek Prince - Támadó fegyverek 5.

A következő dolog, amit tudnunk kell a fegyverekről, hogy hogyan lehet őket erővel ellátni. Mi az az erő, amelyik arra a helyre irányítja őket, ahol használni kell őket? Azt mondanám nektek, hogy egy erőforrás van: a Szent Szellem.

Efézus 3:20: Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint.

A szövegben először is az imáról van szó. Isten képes bőven afölött cselekedni, amit kérünk. Pál leírja az ima erejét és annak az erőnek a mértékéről beszél, ami bennünk munkálkodik. Az imának a hathatóssága ettől az erőtől függ.

1 Korinthus 4:20: Mert nem beszédben áll az Istennek birodalma, hanem erőben.

Nem a szavak számítanak csak, hanem az erő is számít, ami a szavakban van. Hallhatsz két embert, hogy ugyanazokat a szavakat mondja: "Én megdorgállak téged Sátán." Amikor egyik mondja, akkor semmi nem történik, amikor a másik mondja, akkor minden megtörténik. A különbség nem a szavakban van, hanem az erőben, a Szent Szellem mértékében. Az imát ez teszi hathatóssá. Ha a Szent Szellem hatalmat kap az imánkban, akkor Isten afölött tud cselekedni, amit kérünk. Most visszatérve az interkontinentális rakéták képére: ezeket a rakétákat számítógépek irányítják, amelyek az indító helyen vannak. Nekünk is kell egy számítógép, hogy a mi imánkat megfelelő célra irányítsa. Ez szintén a Szent Szellem.

Róma 8:26-27: Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Pál azt mondja, hogy nekünk mindig van egy bizonyos erőtlenségünk. Nem fizikai, hanem az elmének, az értelemnek az erőtlensége. Nem tudjuk, hogy miért imádkozzunk, nem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk. Sok világrészről ismerek keresztényeket, de egyik se tagadná, hogy megvan ez a gyengesége, erőtlensége, hogy néha nem tudja, hogy miért imádkozzon. De még akkor is, ha tudják, hogy miért imádkozzanak, nem tudják, hogyan imádkozzanak érte. Isten adta nekünk az erőt és a bölcsességet, ami segíteni tud. Ez a Szent szellem. Ő tudja, miért kell imádkozni, és hogy hogyan kell imádkozni. Ha átadjuk magunkat és megengedjük, hogy a Szent Szellem vezessen, akkor az imánk hathatós lesz. Az imádkozás titka a Szent Szellemmel való együttműködés. A Szent Szellem nélküli ima csak vallásos tevékenység, vagy csak puszta szavak. Az egyedüli hatalom, ami az imánkat hatásossá teszi, az a Szent szellem hatalma.

Azt mondtuk, hogy három fő szellemi fegyver van:
1. - Isten Igéje,
2. - Jézus neve,
3. - Jézus vére.

Azt mondtuk, hogy mindezek a szellemi fegyverek a szájon keresztül hatnak. Isten a csecsemők és csecsszopók szájával szerez dicsőséget. Azt láttuk, hogy a rakéta kilövéséhez erő kell, és ez az erő a Szent szellem. Azonkívül számítógépes irányító kell, hogy a rakéta a megfelelő célhoz jusson, és aki a számítógépet eligazítja, az is a Szent Szellem. Más szavakkal, teljesen függünk a Szent Szellemtől a hathatós imában. 

Az Efézus 6:18-ban azt mondja Pál: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben.

Hogyan? Szent Szellem által. Négy fő tevékenység van, amely ezeket a fegyvereket a szájon keresztül működteti. Nem misztifikálom, hanem egyszerűen és röviden mondom: négy fő dolog van, ami a szánkkal kapcsolatos, amely kiküldi ezeket a szellemi fegyvereket:

1. - az ima,
2. - a dicséret,
3. - bizonyságtevés,
4. - prédikálás.

A felsorolásban utoljára tettem a prédikálást, mert Istennek nem minden embere hivatott el a prédikálásra, de a három másik tekintetben azt mondhatjuk, hogy Isten minden gyermeke elhivatott imára, dicséretre és bizonyságtevésre. Tehát a négy fő kibocsátási mód ez. Szeretnék példákat venni mindegyikre, az ApCsel-ből.