2014. június 6., péntek

Kenneth E. Hagin - Isten gyógyszerei 3.

2. Az Én beszédeimre hajtsd füleidet

„Nyisd ki füleidet" - mondta Isten - „ beszédeimre." Nyisd ki füled Isten Igéje előtt. Hova hajtsd füledet? Beszédeimre. Nyisd ki füledet Isten mondanivalója felé. „De egyszerűen nem értem" - mondja valaki.

Isten nem azt kéri, hogy megértsük Igéjét. Mindössze azt kéri, hogy higgyünk. Sok dolog működését nem értem. Hála azonban Istennek, működnek és azért működnek, mert hiszünk. Természetes nézőpontból nem tudom megmagyarázni még csak az újjászületés működését sem, hogy van az, amikor csak mert hiszel az Úr Jézus Krisztusban és elfogadod Őt Megváltódnak és megvallod Őt Uradnak, újjászületsz. Azt sem pedig, hogy tesz épp a Szent Szellem bizonyságot, a szellemeddel együtt, hogy Isten gyermeke vagy. Hála viszont Istennek, tudod, hogy így van.

Nem tudod megmagyarázni annak működését, hogyan telik meg valaki Szent Szellemmel és szól más nyelveken. Hála azonban Istennek, ez így van. Nos, nem mondhatom el valakinek, hogyan működik az isteni gyógyulás. Tudom viszont, mi működteti azt. A hit! A hit működteti.

Ezért azt mondta Isten: „Tedd Igémet az első helyre. Figyelj szavaimra. Hajtsd füled beszédemre." Mert: „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által." (Róm 10:17) Amikor az Ige bebocsátást nyer szívedbe, szellemedbe, a hit automatikusan megjelenik. Nem kell keresned. Nem kell kutatnod. Nem lesz részedről erőfeszítés. A hit öntudatlanul bejön szellemedbe, ahogy Igéjéből táplálkozol és azt elfogadod. A hit pedig a kulcs. A titok.

Ez volt azon gyógyítások titka is, amiket Jézus tett, amikor a földön járt. Azt mondta a századosnak: „Eredj el és legyen a te hited szerint." (Mát 8:13) Ugyanabban az órában meggyógyult a szolgája.
Amikor a vérfolyásos asszony megérintette Jézus ruháját, így szólt: „Lányom, a te hited megtartatott téged. Menj el békével és gyógyulj meg a te bajodból." (Máté 5:34) Jairus az ő kislánya kedvéért jött, aki otthon feküdt a halál határán. Könyörgött Jézusnak, mondván: , Jer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen." (Márk 5:23)
Amint, azonban Jézus a háza felé indult, jött a vérfolyásos asszony és megérintette Jézus ruháját és meggyógyult. Jézust pedig visszatartotta.
Néhányan jöttek akkor Jairus házából és ezt mondták: „Ne zavard már a Mestert. Lányod meghalt." Mi lehet reménytelenebb? Mindenen túl vagyunk. Jézus azonban Jairushoz fordult és így szólt: „Ne félj, csak higgy!" (Márk 5:36) Ne félj, csak higgy! Jézus elment ahhoz a házhoz és azt a kislányt feltámasztotta és meggyógyította.

Két vak követte Jézust Jairus házától kiabálva és ezt mondta: „Te, Dávid Fia, könyörülj rajtunk." Jézus így szólt hozzájuk: „Hiszitek, hogy meg tudom tenni ezt?" (Máté 9:28) Ezt felelték: „Igen, Uram!" Akkor megérintette a szemüket és azt mondta: „Legyen nektek hitetek szerint." (Máté 9:29) A szemük erre meggyógyult, megnyílt.