2014. június 27., péntek

Dave Hunt - Az üdvösség kérdése 9.

Mária szerepe a megváltásban

Mária játssza a főszerepet a megváltásban. Szent Bernát még azt is hozzáteszi, hogy „minden embernek úgy kell Máriára tekintenie, mint üdvössége közvetítőjére...” A következő részlet még inkább rávilágít arra, hogy milyen szerepet is tulajdonítanak Máriának a megváltásban.

Szent Bonaventura szerint:
"A mennyek kapui meg fognak majd nyílni mindazok előtt, akik Mária védelmében bíznak. Vannak, akik azt mondják, hogy az isteni Anya iránti elkötelezettség „a mennyei Jeruzsálem kapuinak megnyílását” jelenti, illetve Máriának gyakran elmondják, hogy „néked adattak a mennyek országának kincsei és kulcsai”. Ezért aztán jól tesszük, ha szüntelen Szent Ambrus szavaival imádkozunk hozzá: „Ó Mária, nyisd meg előttünk a paradicsom kapuit, hisz nálad vannak annak kulcsai”. A hívek mondják erre, hogy „Te vagy a kapu.”
„Ugyanis - mondja a szent -, Márián keresztül jött le Isten a világba, tehát Márián keresztül juthat az ember is a mennybe”. „És te, drága Miasszonyunk - mondja Szent Athanasziosz -, teljes vagy kegyelemmel, hogy te lehess a mi üdvösségünk útja, és egyedül rajtad keresztül lehetséges a mennybe jutnunk...”
Boldogok azok, akik ismernek téged, Istennek Anyja - mondja Szent Bonaventura -, mert ismerni téged annyi, mint elnyerni az örök életet.
Mária valójában - mondja Szent Laurence-i Richárd - a menny királynője, ahol minden az ő parancsára történik, és ahová csak az léphet be, akit ő beenged. Így aztán - mondja Guerric apát - aki Máriát szolgálja, és akiért ő közbenjár, az egészen biztos, hogy a mennybe jut, [viszont] azok, akik nem szolgálják Máriát, azoknak nincs üdvösségük. Szent Bonaventura a következőképpen nyilatkozik:
„Figyeljetek nemzetek! Aki a mennybe kíván jutni, annak szolgálnia és tisztelnie kell Máriát. Ha ezt teszi, minden bizonnyal elnyeri az örök életet!”
Ó, Miasszonyunk - állítja Szent Anselmus elég annyi, hogy te akarod, és máris biztos a mi üdvösségünk. Majd hozzáteszi:
„Azok, akiket Mária oltalmaz, és akikre szemét veti, szükségszerű, hogy megigazuljanak és elnyerjék az örök életet!”

Egy szinte kortársnak mondható szerző is idéz az elmúlt idők szentjeitől: „Az egyház és a szentek így üdvözlik: Ó, Mária, te vagy az, aki Jézus Krisztussal együtt megváltasz minket... Ó, Mária, üdvösségünk a te kezedben van... Ő az emberiség társ-Megváltója, aki Jézus Krisztussal megmentette az emberiséget a Sátán hatalmától. Jézus az ő testének vére által váltott meg minket, Mária viszont szívének fájdalmával...; elszenvedte mindazt, ami hiányzott Krisztus szenvedéséből”.

Egy népszerű írás, melynek címe A három üdvözlégyre megnyílt menny, a következőket ígéri:
"Az üdvösség legfontosabb eszköze és az eleve elrendelés egyik legbiztosabb jele minden kétséget kizáróan az Áldott szűznek való teljes odaszántság. Az egyház nagyszerű bölcsei mind egyetértenek abban, hogy: „egyetlen ember sem kárhozhat el, aki Máriának odaszánt szolgája...”
Teljes szívemet átadom Neked [Mária], és esedezem Hozzád, hogy szerezd meg számomra azt a kegyelmet a Szentháromságtól, ami az üdvösséghez szükséges."